dimarts, 30 de maig de 2017

DOCV 8051 (30.05.2017): LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS I PROFESSORES TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. ES CONVOCA LA PRIMERA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/30/pdf/2017_4733.pdf


DOCV 8059 (09.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d'oposició. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/09/pdf/2017_5123.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada