divendres, 22 de desembre de 2017

DOGV 8196 (22.12.2017): S'HABILITEN AMB CARÀCTER EXPERIMENTAL, UNITATS EDUCATIVES TERAPÈUTIQUES/HOSPITALS DE DIA INFANTIL I ADOLESCENT PER A LA RESPOSTA INTEGRAL A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DERIVADES DE TRASTORNS GREUS DE SALUT MENTAL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ conjunta d'11 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'habiliten, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf


DOCV 8241 (23.02.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució conjunta d'11 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'habiliten, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/23/pdf/2018_1653.pdf

DOGV 8196 (22.12.2017): INSTRUCCIONS PER A LA DETECCIÓ I L'ATENCIÓ PRECOÇ DE L'ALUMNAT QUE PUGA PRESENTAR UN PROBLEMA DE SALUT MENTAL

RESOLUCIÓ conjunta d'11 de desembre de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental. 

DOGV 8196 (22.12.2017): ES CONCEDEIXEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA EN UNIVERSITATS PÚBLIQUES I CENTRES ISEACV (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als qui hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV)
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11735.pdf

dilluns, 18 de desembre de 2017

DOGV 8191 (15.12.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A L'ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES D'EE O EN UNITATS D'EE DE CENTRES ORDINARIS (2017)

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2017.

dimecres, 13 de desembre de 2017

DOGV 8189 (13.12.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS A FEDERACIONS ESPORTIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA (2018)

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola durant l'any 2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/13/pdf/2017_11331.pdf

dilluns, 4 de desembre de 2017

DOCV 8183 (04.12.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS (ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE) (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8183 (04.12.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL (ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE) (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8183 (04.12.2017): NORMES ESPECIALS REGUALDORES DE LA CONCESSIÓD DIRECTA DE SUBVENCIONS AL PERSONAL AUXILIAR DE CONVERSA DE LLENGUA ESTRANGERA (EDUCACIÓ PRIMÀRIA)

DECRET 190/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària.