dilluns, 30 d’abril de 2018

DOGV 8284 (30.04.2018): S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM I DESPLEGA L'ORDENACIÓ GENERAL DE L'ESO I DEL BATXILLERAT


DECRET 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana.


divendres, 27 d’abril de 2018

DOGV 8283 (27.04.2018): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 17 de novembre de 2017 corresponents al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/27/pdf/2018_4188.pdf

DOGV 8283 (27.04.2018): CALENDARI PER A LA INSCRIPCIÓ I LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS PELS ENSEYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i accés pel que fa als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019. 

dijous, 26 d’abril de 2018

DOGV 8282 (26.04.2018): ES MODIFICA L'ADSCRIPCIÓ DE CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A INSTITUTS I SECCIÓN D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.


RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.

DOGV 8282 (26.04.2018): TRIBUNAL ENCARREGAT DE LES PROVES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS, PER A LA PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS.


RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música.

DOGV 8281 (25.04.2018): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I ES DICTEN LES INSTRUCCIONS PER A LA SEUA REALITZACIÓ, EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRÍCULACIÓ

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2018-2019, es dicten instruccions per a la seua realització i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/25/pdf/2018_4062.pdf

divendres, 20 d’abril de 2018

DOGV 8278 (20.04.2018): ES DICTEN INSTRUCCIÓN I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS


RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2018, de la Direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.

DOGV 8278 (20.04.2018): ES REGULA L'ACCÉS I L'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS PROFESSINALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ORDRE 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés i l'admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/20/pdf/2018_3916.pdf

dijous, 19 d’abril de 2018

DOGV 8277 (19.04.2018): ES CONVOCA PROCEDIMENT SELECTIU PER A L'INGRÉS EN EL COS DE MESTRES, I PROCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS


ORDRE 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos.


DOGV 8307 (31.05.2018)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 17 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats pel personal funcionari del mateix cos.DOGV 8289 (08.05.2018)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 17 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/08/pdf/2018_4393.pdf


DOGV 8278 (20.04.2018)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos. 


dimecres, 18 d’abril de 2018

DOGV 8276 (18.04.2018): ES REGULA LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGüES I EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES ELECTRÒNIC, e-PEL (+14), EN EI, EP, ES CICLES FORMATIU I FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES. I S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT


RESOLUCIÓ de 22 de març de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària, de Cicles Formatius i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat.

dimarts, 17 d’abril de 2018

DOCV 8275 (17.04.2018): PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DELS CENTRES PÚBLICS PER A L'ASSIGNACIÓ D'AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGÜES ESTRANGERES (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2018-2019.

divendres, 13 d’abril de 2018

DOGV 8273 (13.04.2018): ES CONVOCA LA PROVA I ES DICTEN LES INTRUCCIONS QUE REGULEN EL PROCEDIMENT ADMINSITRATIU PER A LA INSCRIPCIÓ I GESTIÓ DE LA PROVA PER A OBTINDRE EL TÍTOL DE BATXILLER PER A MAJORS DE VINT ANYS ( CURS ACADÈMIC 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2017-2018 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el tÍtol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

DOGV 8273 (13.04.2018): AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L'ALUMNAT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE FPA I LES SEUES FEDERACIONS.


RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de l'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

DOGV 8273 (13.04.2018): AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L'ALUMNAT, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES I LES SEUES FEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de l'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/13/pdf/2018_3591.pdf

dijous, 12 d’abril de 2018

diumenge, 8 d’abril de 2018

DOGV 8268 (06.04.2018): PROCEDIMENT PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES.


RESOLUCIÓ de 23 març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de transport i manteniment de vehicles, per a les qualificacions professionals TMV197_2, Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles, TMV048_2, Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars, i TMV047_2, Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils. 

DOGV 8268 (06.04.2018): ES REGULA LA PROVA PERQUÈ LES PERSONES MAJORS DE VINT ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL DE BATXILLER A LA COMUNITAT VALENCIANA


ORDRE 6/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana. 

DOGV 8265 (03.04.2018): S'ADAPTEN ELS ANNEXOS DE L'ORDRE 18/2016 D'1 DE JUNY, QUE REGULEN L'ACCÉS, L'ADMISSIÓ I LA MATRÍCULA A ENSENYAMENTS DE GRAU MITJ'A I DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


RESOLUCIÓ de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. 

DOGV 8265 (03.04.2018): NOVES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT I DETERMINACIÓ DE LES DATES PER A LA REALITZACIÓ (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2018, del president de la Comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2017-2018 per als alumnes i les alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/03/pdf/2018_2512.pdf


DOGV 8309 (04.06.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de marzo de 2018, del presidente de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, por la que se hacen públicos los acuerdos de la citada comisión sobre la estructura de las nuevas pruebas de acceso a la universidad y la determinación de las fechas para la realización de las pruebas de acceso a la universidad del curso 2017-2018, para los alumnos y las alumnas que estén en posesión del título de Bachiller, o de técnico superior de Formación Profesional, o de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o de técnico deportivo superior, o equivalentes a efectos académicos.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/04/pdf/2018_5453.pdf

DOGV 8265 (03.04.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE LES MODALITATS FORMATIVES PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES DOCENTS, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS I S'ESTABLEIX LA DOTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS ALS CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es resol la convocatòria de les modalitats formatives projectes de formació en centres docents, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per desenvolupar-les.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/03/pdf/2018_2134.pdf

DOGV 8265 (03.04.2018): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR DE L'ALUMNAT DELS CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS (2018)


RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2018.

DOGV 8264 (29.03.2018): ES CONVOQUEN BEQUES DESTINADES A LES PERSONES QUE HAGEN CONCLÒS ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES DE TITULARITAT PÚBLICA ADSCRITS A L'ISEACV (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen conclòs, durant el curs 2016-2017, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/29/pdf/2018_3122.pdf

DOGV 8265 (03.04.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de desembre de 2017, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen acabat, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).DOGV 8267 (05.04.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de desembre de 2017, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen acabat, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
DOGV 8264 (29.03.2018): NORMES ESPECIALS REGULADORES DE LA NOVA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS AL PERSONAL AUXILIAR DE CONVERSA DE LLENGUA ESTRANGERA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DECRET 37/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la nova concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/29/pdf/2018_3215.pdf