dimecres, 29 d’abril de 2015

DOCV 7513 (27.04.2015): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/27/pdf/2015_3682.pdf

DOCV 7513 (27.04.2015): LLISTAT DEFINITIU DE CENTRES EDUCATIUS QUE PODRAN REBRE UN AUXILIAR DE CONVERSA (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica el llistat definitiu de centres educatius que en el curs 2015-16 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/27/pdf/2015_3615.pdf

dimecres, 22 d’abril de 2015

DOCV 7507 (17.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS

ORDE 43/2015, de 9 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/17/pdf/2015_3267.pdf

DOCV 7506 (16.04.2015): S'ADJUIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 9 de desembre de 2014, corresponents al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/16/pdf/2015_3217.pdf

dimecres, 15 d’abril de 2015

DOCV 7504 (14.04.2015): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS (MITJÀ I SUPERIOR) DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2015-2016 i es dicten instruccions per a realitzar-les.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/14/pdf/2015_3115.pdf

DOCV 7504 (14.04.2015): ES DETERMINEN ELS NOUS CENTRES QUE EN EL CURS 2015-2016 PASSARAN A FORMAR PART DE LA XARXA DE CENTRES DOCENTS PLURILINGÜES

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2015-2016 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/14/pdf/2015_3116.pdf

dissabte, 11 d’abril de 2015

DOCV 7502 (10.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT ELECTRÒNIC

ORDE 40/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic. 

DOCV 7502 (10.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D'ALTURA

ORDE 41/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Transport Marítim i Pesca d'Altura. 

DOCV 7502 (10.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE

ORDE 42/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge. http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/10/pdf/2015_3007.pdf

DOCV 7502 (10.04.2015): ES PUBLICA LA RELACIÓ DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS AFECTATS PER LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 18 i 21 DE L'ORDRE 3/2015

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es publica la relació de centres privats concertats afectats per la modificació de l'article 18 i 21 de l'Orde 3/2015, de 28 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/10/pdf/2015_3229.pdf

DOCV 7501 (09.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN PRÒTESIS DENTALS

ORDE 33/2015, de 26 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Pròtesis Dentals. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_2790.pdf

DOCV 7501 (09.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC EN INSTAL·LACIÓ I MOBLAMEN

ORDE 35/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lació i Moblamen

DOCV 7500 (08.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL

ORDE 36/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Comerç Internacional.

DOCV 7500 (08.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN PROJECTES D'OBRA CIVIL

ORDE 37/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil.

DOCV 7501 (09.04.2015): S'ADSCRIUEN ENTITATS I ENS LOCALS QUE IMPARTIXEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D'ES, O CIFP.

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i els ens locals que impartixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària o centres integrats públics de Formació Professional.

DOCV 7499 (07.04.2015): ES PUBLICA EL CATÀLEG D'UNITATS, ELS LLOCS DE TREBALL DOCENT, LA DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTE DE DETERMINATS CENTRES PÚBLICS (EI., EP. EE)

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.

DOCV 7499 (07.04.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE DE GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT I LOGÍSTICA

ORDE 39/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Transport i Logística.

dimecres, 1 d’abril de 2015

DOCV 7497 (01.04.2015): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE COMISSIONS DE SERVICI DEL COS DE PROFESSORS I CATEDRÀTICS (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2015-2016, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/01/pdf/2015_2884.pdf

DOCV 7497 (01.04.2015): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE COMISSIONS DE SERVICI PER AL COS DE MESTRES (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2015-2016, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/01/pdf/2015_2883.pdf

DOCV 7493 (26.03.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE MITJÀ TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL•LAR

ORDE 32/2015, de 13 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/26/pdf/2015_2459.pdf