divendres, 29 de juliol de 2016

DOCV 7840 (29.07.2016): CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/29/pdf/2016_6179.pdf

DOCV 7840 (29.07.2016): ES CONVOQUEN LES AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016/2017. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/29/pdf/2016_6161.pdf

DOCV 7840 (29.07.2016): ES CONVOQUEN LES AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/29/pdf/2016_6159.pdf

dijous, 28 de juliol de 2016

DOCV 7839 (28.07.2016): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS PER A ALUMNAT, DELS ESTUDIS PROFESSIONALS DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels premis professionals per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels Ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/28/pdf/2016_6072.pdf

DOCV 7839 (28.07.2016): ES REGULA EL PLA PER A LA MILLORA, EL PROGRAMA DE REFORÇ PER A 4t D'ESO, EL PROGRAMA D'AULA COMPARTIDA PER A ESO I S'ESTABLEIX LA DOTACIÓ DE RECUROS ALS CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2016-2017)

ORDRE 38/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el Pla d'actuació per a la millora, el Programa de Reforç per a 4t d'ESO, el Programa d'aula compartida per a ESO i s'estableix el procediment per a la dotació de recursos als centres sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/28/pdf/2016_6131.pdf

dimecres, 27 de juliol de 2016

DOCV 7838 (27.07.2016): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2015-2016, per a la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6044.pdf


DOCV 7850 (12.08.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2015-2016, per a la Comunitat Valenciana. 

DOCV 7838 (27.07.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2015-2016 i CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2016, del director general de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6018.pdf

DOCV 7838 (27.07.2016): ES MODIFICA L'ORDRE 65/2015 DE 18 DE JUNY, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LES AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT ESCOLAR, I S'APROVA LA CONVOCATÒRIA CORRESPONENT AL CURS 2015-2016.

ORDRE 37/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6028.pdf

DOCV 7838 (27.07.2016): ES MODIFICA L'ORDRE 46/2010 DE 28 DE MAIG, PER LA QUAL S'EXTABLEIXEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR

ORDRE 36/2016 de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris de la comunitat valenciana

DOCV 7837 (26.07.2016): ES REGULA EL PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ I CONSTITUCIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS, DELS CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/26/pdf/2016_6002.pdf

dilluns, 25 de juliol de 2016

DOCV 7836 (25.07.2016): FORMACIÓ DEL PROFESSORAT. RELACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES PER LES ENTITATS COL•LABORADORES (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/25/pdf/2016_5228.pdf

divendres, 22 de juliol de 2016

DOCV 7834 (22.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT, DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2016-2017 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/22/pdf/2016_5858.pdf

dijous, 21 de juliol de 2016

DOCV 7833 (21.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANTIZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS D'ENSEYMANENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.

DOCV 7833 (21.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (2016-2017)

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i Centres i Personal Docent per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen Ensenyaments Esportius de Règim Especial durant el curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/21/pdf/2016_5814.pdf

DOCV 7833 (21.07.2016): ES PRORROGA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es prorroga el termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a associacions de mares i pares d'alumnes, les seues federacions i confederacions, convocades per Resolució de 14 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 7833 (21.07.2016): ES PRORROGA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS D'ALUMNES I LES SEUES FEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 19 de julio de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es prorroga el termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a associacions d'alumnes i les seues federacions convocades per la Resolució de 14 de juliol de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/21/pdf/2016_5846.pdf

DOCV 7833 (21.07.2016): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES DIFERENTS MATÈRIES CULTURALS INTEGRADES EN CULTURARTS GENERALITAT

ORDRE 34/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/21/pdf/2016_5825.pdf

dimecres, 20 de juliol de 2016

DOCV 7832 (20.07.2016): S’ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UN DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES, PER A DESTINAR A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIALS CURRICULAR (CURS 2016 – 2017)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/20/pdf/2016_5807.pdf

dimarts, 19 de juliol de 2016

DOCV 7831 (19.07.2016): ES CONVOQUEN AJUDES PER A LES ASSOCIACIONS I FEDERACIONS D'ALUMNES.

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5754.pdf

DOCV 7831 (19.07.2016): ES CONVOQUEN AJUDES PER A LES ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I CONFEDERACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5750.pdf

DOCV 7831 (19.07.2016): ES CONVOQUEN LES AJUDES QUE COMPLEMENTEN LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5556.pdf


DOCV 7845 (05.08.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

DOCV 7831 (19.07.2016): ES CONVOQUEN LES AJUDES QUE COMPLEMENTEN LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5556.pdf


DOCV 7845 (05.08.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

divendres, 15 de juliol de 2016

DOCV 7829 (15.07.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A CENTRES PRIVATS CONCERTATS I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5614.pdf

DOCV 7829 (15.07.2016): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, PER A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES D'EDUC. ESPECIAL, O EN UNITATS D'EDUC. ESPECIAL, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

ORDRE 32/2016, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5559.pdf

dijous, 14 de juliol de 2016

DOCV 7828 (14.07.2016): ES PUBLICA LA RELACIÓ DE MÒDULS DE CICLES FORMATIUS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT. CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2016, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels qual és susceptible de desdoblament per al curs 2016-2017 en centres públics. 

dimecres, 13 de juliol de 2016

DOCV 7827 (13.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/13/pdf/2016_5455.pdf

dimarts, 12 de juliol de 2016

DOCV 7826 (12.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DE CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR). CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2016-2017 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

DOCV 7826 (12.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ESO I BAT. CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5291.pdfDOCV 7970 (01.02.2017)

CORRECCIÓ de la Resolució d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/01/pdf/2017_746.pdf

DOCV 7956 (12.01.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2016_9989.pdf

DOCV 7834 (22.07.2016)
CORRECCIÓ d'errades, en relació a la Resolució d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/22/pdf/2016_5880.pdfDOCV 7826 (12.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SPE I DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS AUTORITZATS, AIXÍ COMO ELABORACIÓ DEL SEU PLA D'ACTIVITATS I MEMÒRIA. CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5289.pdf


DOCV 7831 (19.07.2016)

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5740.pdf
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5740.pdf

DOCV 7826 (12.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL. CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial per al curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5287.pdf

DOCV 7826 (12.07.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT EN LES ESCOLES D'EI 2n. CICLE I COL·LEGIS D'EP. CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5286.pdf


DOCV 7840 (29.07.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de juliol de 2016, per la qual es modifica la Resolució d'1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/29/pdf/2016_6070.pdf

DOCV 7826 (12.07.2016): NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DELS CENTRES ISEACV

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2016, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, de nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/12/pdf/2016_5373.pdf

dilluns, 11 de juliol de 2016

DOCV 7825 (11.07.2016): MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 25 DE MAIG DE 2016 (DOCV 7792 de 27.05.2016), DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 25 de maig de 2016, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2015-2016.

DOCV 7825 (11.07.2016): ES CONVOQUEN PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC, I ES DETERMINA EL CALENDARI, PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE CICLE INICIAL I FINAL DE FUTBOL, CICLE INICIAL, FINAL I SUPERIOR DE VELA, I CICLE INICIAL, I FINAL DE MITJA MUNTANYA, ALTA MUNTANYA, BARRANCS I ESCALADA (CIFP XEST, CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de cicle inicial i cicle final de Futbol; cicle inicial, cicle final i cicle superior de Vela; i cicle inicial i cicle final de Mitja Muntanya, Alta Muntanya, Barrancs i Escalada, en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/11/pdf/2016_5404.pdf

dijous, 7 de juliol de 2016

DOCV 7823 (07.07.2016): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN LES ESCOLES I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE 1er. CICLE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/07/pdf/2016_5276.pdf


DOCV 7824 (08.07.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2016-2017. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/08/pdf/2016_5358.pdf


DOCV 7828 (14.07.2016)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/14/pdf/2016_5564.pdf

DOCV 7823 (07.07.2016): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

ORDRE 31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/07/pdf/2016_5226.pdf

dilluns, 4 de juliol de 2016

DOCV 7820 (04.07.2016):S'ESTABLEIX EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA EN LES ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (GRAU MITJÀ I SUPERIOR). CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es modifica parcialment la Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris, en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2016-2017

DOCV 7820 (04.07.2016):S’APROVA L’EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS DE DIRECTORS I DIRECTORES DE L’ISEACV.

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/04/pdf/2016_5094.pdf

divendres, 1 de juliol de 2016

DOCV 7819 (01.07.2016): PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2016-2017 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/01/pdf/2016_5066.pdf