dijous, 29 de setembre de 2016

DOCV 7884 (29.09.2016): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN EL COS DE MESTRES (ORDRE 11/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos mestres en el procediment selectiu convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/29/pdf/2016_7285.pdf

DOCV 7884 (29.09.2016): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN ELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA I PROFESSORS TÈCNICS DE FP (ORDRE 13/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Ordre 13/2016, de 3 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/29/pdf/2016_7287.pdf

DOCV 7884 (29.09.2016): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (ORDRE 15/2016 DE 16 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques a les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 15/2016, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/29/pdf/2016_7305.pdf

DOCV 7884 (29.09.2016): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES (ORDRE 11/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/29/pdf/2016_7303.pdf

dimecres, 28 de setembre de 2016

DOCV 7883 (28.09.2016): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/28/pdf/2016_7440.pdf

dimarts, 20 de setembre de 2016

DOCV 7877 (20.09.2016): S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR DEL ALUMNATS DELS CENTRES ESPECÍFICS D’EDUC. ESPECIAL (PRIVATS CONCERTATS) I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS.

ORDRE 52/2016, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7175.pdf

dimecres, 14 de setembre de 2016

DOCV 7873 (14.09.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ, CONVOCAT PER ORDRE48/2015, DE 4 DE MAIG.

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Ordre 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/14/pdf/2016_6980.pdf

dimarts, 13 de setembre de 2016

DOCV 7872 (13.09.2016): S'AUTORITZA ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA, EL PROGRAMA D'ACOLLIDA AL SISTEMA EDUCATIU (PASE), I EL PROGRAMA DE REFORÇ PER A 4T D'ESO (PR4) AMB LA INDICACIÓ DE LES HORES ADDICIONALS (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'autoritza als centres privats concertats el desenvolupament del programa de compensació educativa, el programa d'acollida al sistema educatiu (PASE) i el programa de reforç per a 4t d'ESO (PR4) amb la indicació de les hores addicionals proposades per al curs 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/13/pdf/2016_6986.pdf

dilluns, 5 de setembre de 2016

DOCV 7865 (05.09.2016): S'APROVA EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016-2019 DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT.

RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que figura com a annex únic.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/05/pdf/2016_6810.pdf

DOCV 7865 (05.09.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ORIENTACIONS D'ATENCIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA EN CENTRES EDUCATIUS PER A REGULAR L'ATENCIÓ SANITÀRIA A L'ALUMANT AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICA, EN HORARI ESCOLAR, L'ATENCIÓ A LA URGÈNCIA PREVISIBLE I NO PREVISIBLE, AIXÍ COM L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS I L'EXISTÈNCIA DE FARMACIOLES EN ELS CENTRES ESCOLARS.

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l'atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars. 

dijous, 1 de setembre de 2016

DOCV 7863 (01.09.2016): ES PROMOU L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL.

RESOLUCIÓ de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.
DOCV 7873 (14.09.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.

DOCV 7863 (01.09.2016): ES PROMOU L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL.

RESOLUCIÓ de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.
DOCV 7873 (14.09.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.

DOCV 7862 (31.08.2016): ES PROMOU L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL O DE VIES NO FORMALS, EN LA FAMÍLIA DE TRANSPORT I MATENIMENT DE VEHICLES

RESOLUCIÓ de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/31/pdf/2016_6726.pdfDOCV 7873 (14.09.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.

DOCV 7862 (31.08.2016): ES PROMOU L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SANITAT.

RESOLUCIÓ de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Sanitat, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/31/pdf/2016_6723.pdfDOCV 7873 (14.09.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Sanitat, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.