divendres, 31 de març de 2017

DOCV 8012 (31.03.2017): S'EXTABLEIXEN LES DATES DE LES PROVES I AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries de les escoles oficials d'idiomes per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/31/pdf/2017_2585.pdf

DOCV 8012 (31.03.2017): ES MODIFICA L'ADSCRIPCIÓ, A EFECTES D'ESCOLARITZACIÓ DE L'ALUMANT, DE CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/31/pdf/2017_2696.pdf

dijous, 30 de març de 2017

DOCV 8011 (30.03.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER A LES CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES (2017)

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/30/pdf/2017_2628.pdf

DOCV 8011 (30.03.2017):S'ESTABLEIXEN EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE L'ALUMANT ALS ENSENYAMENTS D'EI, EP, ESO I BAT EN CENTRES PÚBLICS I CENTRES PRIVATS CONCERTATS NO UNIVERSITARIS (CURS 2017-2018) - ALACANT, CASTELLÓ i VALÈNCIA.


RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/30/pdf/2017_2661.pdf


RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de Castelló. 


RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de València. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/30/pdf/2017_2664.pdfDOCV 8021 (18.04.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de València

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província de Castelló. 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/18/pdf/2017_3169.pdf


DOCV 8025 (24.04.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de març de 2017, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.

dimarts, 28 de març de 2017

DOCV 8009 (28.03.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PROCÉS DE SELECCIÓ DELS CENTRES PÚBLICS QUE SERAN PROPOSATS AL MINISTERI D'EDUCACIÓ, PER A L'ASSIGNACIÓ D'AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGÜES ESTRANGERES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/28/pdf/2017_2543.pdf

dilluns, 27 de març de 2017

DOCV 8008 (27.03.2017): S'AUTORITZA EL FUNCIONAMENT DE L'AULA DIDÀCTICA DE CULTURA CLÀSSICA A SAGUNT "SAGUNTINA DOMUS BAEBIA" (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament de l'Aula Didàctica de Cultura Clàssica a Sagunt Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/27/pdf/2017_2197.pdf

DOCV 8008 (27.03.2017): ES REVOCA LA RESOLUCIÓ DE 22.02.2016, QUE APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS D'ENSENYAMETN SECUNDARI I CATEDRÀTICS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (ORDRE, 22.12.2009)

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es revoca la Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, que aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/27/pdf/2017_2476.pdf

divendres, 24 de març de 2017

DOCV 8007 (24.03.2017): PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL EXAMINADOR DE LES PROVES DE LA JQCV (2017), I S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT QUE REGUAL L'ACREDITACIÓ DEL PERSONAL EXAMINADOR

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dóna publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l'any 2017 i s'estableix el procediment que regula l'acreditació del personal examinador
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2507.pdf

DOCV 8007 (24.03.2017): ES CONVOQUEN LES PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS OFICIALS ADMINISTRATIUS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ, I ES NOMENEN LA COMISSIÓ COORDINADORA I LES COMISSIONS EXAMINADORES

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.


DOCV 8012 (31.03.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de març de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/31/pdf/2017_2674.pdf

dilluns, 13 de març de 2017

DOCV 7998 (13.03.2017): S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

DECRET 29/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Integració Social.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/13/pdf/2017_2071.pdf

DOCV 7998 (13.03.2017): S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS

DECRET 28/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/13/pdf/2017_2070.pdf

DOCV 7998 (13.03.2017): S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC/A SUPERIOR EN ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

DECRET 27/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/13/pdf/2017_2069.pdf

DOCV 7998 (13.03.2017): S'EXTABLEIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC/A SUPERIOR EN ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

DECRET 26/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/13/pdf/2017_2067.pdf

dijous, 9 de març de 2017

DOCV 7996 (09.03.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES AL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D'ESPECIALITZACIÓ ESPORTIVA (2017)

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva per a l'any 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/09/pdf/2017_1969.pdf

DOCV 7996 (09.03.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2015-2016. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/09/pdf/2017_1903.pdf

dimecres, 8 de març de 2017

DOCV 7995 (08.03.2017): ES FIXA LA RELACIÓ MITJANA ALUMNAT/PROFESSORAT PER UNITAT ESCOLAR, QUE HAN DE COMPLIR TOTES LES UNITATS DELS CENTRES CONCERTATS A PARTIR DE LA SEGONA UNITAT DE BATXILLERAT

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/08/pdf/2017_1971.pdfDOCV 7997 (10.03.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/10/pdf/2017_2054.pdf

dilluns, 6 de març de 2017

DOCV 7993 (06.03.2017): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I EL NOMENAMENTS D'ASSESSORS I ASSESSORES DE FORMACIÓ DE CEFIRE.

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament d'assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1717.pdf

DOCV 7993 (06.03.2017): ES REGULEN ELS CERTIFICATS OFICIALS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALÈNCIA, EL PERSONAL EXAMINADOR I L'HOMOLOGACIÓ I LA VALIDACIÓ D'ALTRES TÍTOLS I CERTIFICATS

ORDRE 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf