divendres, 30 d’octubre de 2015

DOCV 7647 (30/10/2015): S'AMPLIA EL TERMINI DE GRAVACIÓ I POSADA A DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA PGA (EI. 2n CICLE i EP) - CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per a les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016

DOCV 7647 (30/10/2015): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2014-2015
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/30/pdf/2015_8734.pdf

dimarts, 27 d’octubre de 2015

DOCV 7644 (27.10.2015): BASES DE LES AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS O ENTITATS LOCALS MENORS PER AL PROGRAMA DE GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA) - CURS 2015-2016

ORDRE 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/27/pdf/2015_8671.pdf

dijous, 22 d’octubre de 2015

DOCV 7641 (22.10.2015): RELACIÓ DE MÒDULS DE CICLES FORMATIUS LA DEDICACIÓ DELS QUALS ÉS SUSCEPTIBLE DE DESDOBLAMENT - CURS 2015 - 2016

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'amplia i es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2015-2016 en centres públics.

dimecres, 21 d’octubre de 2015

DOCV 7640 (21.10.2015): S’APROVA L’EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D’ACCÉS AL COS DE MESTRES PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, D'EOI I DE FP.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats a través de les ordres 45/2015 i 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8495.pdf

DOCV 7640 (21.10.2015): S’APROVA L’EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D’ACCÉS AL COS SUPERIOR DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per mitjà de l'Ordre 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8494.pdf

DOCV 7638 (19.10.2015): ES CONVOQUEN EL PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/19/pdf/2015_8395.pdf

divendres, 16 d’octubre de 2015

DOCV 7636 (15.10.2015): ES CONVOCA CONCURS DE SELECCIÓ DE CENTRE PÚBLICS EDUCATIUS, PER A LA GESTIÓ AUTÒNOMA DE PROGRAMES ANUALS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/15/pdf/2015_8309.pdf

dijous, 8 d’octubre de 2015

DOCV 7632 (08.10.2015): CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE L'INTERIOR I LA GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUE D'ESTUDIANTS DE FP EN CENTRES PENITENCIARIS

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni marc entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de l'Interior) i la Generalitat per a la realització de pràctiques d'estudiants de formació professional en centres penitenciaris.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/08/pdf/2015_8205.pdf

dimarts, 6 d’octubre de 2015

DOCV 7627 (01.10.2015): ES CONVOQUEN CURSOS PREPARATORIOS I PROVES PER A L'OBTENCIÓ DE LA CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ, ADREÇATS A LES PERSONES QUE HAGEN PARTICIPAT EN EL PROCÉS SELECTIUS DE L'ORDRE 45/2015 i DE L'ORDRE 46/2015

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves conduents a l'obtenció de la titulació administrativa de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià adreçada a les persones que hagen participat en el procés selectiu convocat per l'Ordre 45/2015 i l'Ordre 46/2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7885.pdf

DOCV 7627 (01.10.2015): CONCURS PÚBLIC D'ASSIGNACIONS I AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (CURS 2015-2016)

ORDRE 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7964.pdf