dimecres, 28 de març de 2018

DOGV 8263 (28.03.2018): CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT D'EI, EP, ESO I BATXILLERAT EN CENTRES PÚBLICS I CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019, ALACANT, CASTELLÓ, VALÈNCIA)RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l'àmbit competencial de la província de Castelló.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l'àmbit competencial de la província de València

DOGV 8263 (28.03.2018): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMANT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA, I L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l'educació secundària per al curs acadèmic 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3125.pdf

DOGV 8263 (28.03.2018): ES CONVOCA EL PROGRAM D'EXPERIÈNCIES FORMATIVES EN GESTIÓ ARTÍSTICA AL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA, PER A ALUMNES QUE CURSEN ESTUDIS EN CONSERVATOIRS PROFESSIONALS O SUPERIORS DE MÚSICA I DE DANSA DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el Programa d'experiències formatives en gestió artística al Palau de la Música de València, adreçat a l'alumnat dels ensenyaments artístics que cursen els seus estudis en conservatoris professionals o superiors de música i de dansa de titularitat de la Generalitat Valenciana durant el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3103.pdf

dilluns, 26 de març de 2018

DOGV 8261 (26.03.2018): S'APROVA LA CLASSIFICACIÓ, A EFECTES RETRIBUTIUS, DELS CENTRES PÚBLICS DOCENTS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 14 de març de 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al curs 2016-2017.


DOGV 8433 (28.11.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de marzo de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la clasificación, a efectos retributivos, de los centros públicos docentes dependientes de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para el curso 2016-2017.

DOGV 8261 (26.03.2018): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACI´BÀSICA (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

divendres, 23 de març de 2018

DOGV 8260 (23.03.2018): SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS PSICOPEDAG`GICS ESCOLARS DEPENDENTS D'AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS - 2018

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/23/pdf/2018_2887.pdf

dimecres, 14 de març de 2018

DOGV 8254 (14.03.2018): ES FIXA LA RELACIÓ MITJANA ALUMNAT/PROFESSORAT PER UNITAT ESCOLAR QUE HA DE COMPLIER TOTES LES UNITATS DELS CENTRES CONCERTATS A PARTIR DE LA SEGONA UNITAT DE BATXILLERATRESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat.

DOGV 8254 (14.03.2018): ES FIXA LA RELACIÓ MITJANA ALUMNAT/PROFESSORAT PER UNITAT ESCOLAR A QUÈ ES REFEREIX PER ALS CONCERTS GENERALS L'ARTICLES 16 DEL REGLAMENT DE NORMES BÀSIQUES SOBRE CONCERTS EDUCATIUS.RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l'article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius. 

dimarts, 13 de març de 2018

DOCV 8253 (13.03.2018): ES CONVOQUEN PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/13/pdf/2018_2101.pdf

DOGV 8264 (29.03.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/29/pdf/2018_3207.pdf
dilluns, 12 de març de 2018

DOCV 8252 (12.03.2018): ES CONVOQUEN ELS PREMIS DE LA GENERALITAT DE LA FASE AUTONÒMICA DEL CONCURS ESCOLAR 2017-2018 CONSUMÓPOLIS 13: EN LA PUBLICITAT. TOT VAL?


RESOLUCIÓ de 7 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del concurs escolar 2017-2018 Consumópolis 13: en la publicitat: tot val?

divendres, 2 de març de 2018