dimecres, 30 d’abril de 2014

DOCV 7264 (30.04.2014): PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS PER A PROFESSORAT DE RELIGIÓ CATÒLICA EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica que presta servicis en els centres docents públics dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/30/pdf/2014_3701.pdf

dimarts, 29 d’abril de 2014

DOCV 7260 (24.04.2014): ES CONVOQUEN PER A LA COMUNITAT VALENCIANA ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014.

DOCV 7257 (17.04.2014): ES MODIFICA PARCIALMENT LA RESOLUCIÓ DE 14.02.2014, QUE MODIFICA EL CATÀLEG D'UNITATS, LLOCS DE TREBALL DOCENTS I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 14 de febrer de 2014, que modifica el catàleg d’unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/17/pdf/2014_3528.pdf

dimarts, 8 d’abril de 2014

DOCV 7250 (08.04.2014): S'AUTORITZA EL FUNCIONAMENT D'UNA AULA DE CULTURA CLÁSSICA A SAGUNT, "SAGUNTINA DOMUS BAEBIA" (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/08/pdf/2014_2957.pdf

DOCV 7249 (07.04.2014): ES CONVOQUEN BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS D'ANGLÉS DURANT L'ANY 2014

ORDE 4/2014, de 3 d'abril, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d'anglés durant l'any 2014 per a jóvens residents en la Comunitat Valenciana, i s'aproven les seues bases reguladores
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/07/pdf/2014_2997.pdf

DOCV 7249 (07.04.2014): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS (MITJÀ I SUPERIORS) D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2014-2015 i es dicten instruccions per a realitzar-les
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/07/pdf/2014_2984.pdf

DOCV 7248 (04.03.2014): ES CONVOQUEN COMISSIONS DE SERVICI DEL COS DE MESTRES (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015 en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2955.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la GeneralitatDOCV 7253 (11.04.2014)
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3196.pdf


DOCV 7248 (04.03.2014): ES CONVOQUEN LES COMISSIONS DE SERVICI PER A CATEDRÀTICS, PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I PROFESSORS D'ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2956.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat DOCV 7253 (11.04.2014)
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3198.pdf

DOCV 7247 (03.04.2014): AJUDES DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS DE CENTRE, INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (CURS 2013-2014)

Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2013-2014 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, i s'aproven les bases per les quals es regiran.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2769.pdf

DOCV 7247 (03.04.2014): INSTRUCCIONS EN RELACIÓ AMB L'ESCOLARITZACIÓ DE L'ALUMNAT ELS PARES DELS QUALS NO CONVIUEN PR MOTIUS DE SEPARACIÓ,DIVORCI O SITUACIÓ ANÀLOGA

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'escolarització de l'alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2838.pdf