divendres, 30 de maig de 2014

DOCV 7285 (30.05.2014): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADES EN AL FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/30/pdf/2014_4593.pdf

dimecres, 28 de maig de 2014

DOCV 7283 (28.05.2014): ES PRORROGA LA IMPLANTACIÓ DEL PROGR. EXP. DE BAT. EN L'IES Nº 1 DE XEST (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es prorroga durant el curs 2014-2015 la Resolució de 20 de maig de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza la implantació d'un programa experimental de Batxillerat d'excel·lència en l'IES número 1 de Cheste durant el curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/28/pdf/2014_4580.pdf

DOCV 7281 (26.05.2014): DADES DE LA REALITZACIÓ DE LES PROVES PAU, PER ALS TITOLATS EN BAT., TEC. SUP EN FP, TEC. SUP D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY i TEC ESPORTIU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2014, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2013-2014, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/26/pdf/2014_4574.pdf

DOCV 7281 (26.05.2014): S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI

DECRET 70/2014, de 23 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2014.

DOCV 7820 (23.05.2014): ES FIXA EL CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015

dilluns, 19 de maig de 2014

DOCV 7276 (19.05.2014): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2014, de la direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/19/pdf/2014_4401.pdf

DOCV 7275 (16.05.2014): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES A LES ENSENYANCES DE FP INICIAL, CORRESPONENTS A DETERMINTAS CICLES, EN CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS

ORDE 30/2014, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/16/pdf/2014_4276.pdf

dijous, 15 de maig de 2014

DOCV 7273 (14.05.2014): ES REGULA EL REGISTRE DE TITULACIONS PER AL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/14/pdf/2014_4219.pdf


divendres, 9 de maig de 2014

DOCV 7270 (09.05.2014): ES CONVOQUEN AJUDES PER AL FOMENT D'ACTIVITATS DE MARES I PARES, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE L'ALUMNAT.

ORDE 28/2014, de 6 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4058.pdf

DOCV 7270 (09.05.2014): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DEL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, DE FP, D'EOI, DE CATEDRÀCTICS, DE PROFESSORAT D'ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA, I PROFESSORAT D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER (RESOLUCIÓ DE 8 DE NOVEMBRE DE 2013)

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per Resolució de 8 de novembre 2013. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4057.pdf

DOCV 7270 (09.05.2014): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE PLACES DEL COS DE MESTRES (RESOLUCIÓ DE 8 DE NOVEMBRE DE 2013)

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 8 de novembre de 2013
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/09/pdf/2014_4055.pdf