dimarts, 29 de desembre de 2015

DOCV 7687 (29.12.2015): S'AUTORITZA DETERMINATS CENTRES PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LES PROVES D'ACCÉS (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària a la Resolució de 30 d'octubre de 2015, per la qual s'autoritza determinats centres per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/29/pdf/2015_10331.pdf

dimecres, 16 de desembre de 2015

DOCV 7679 (16.12.2015): ES RESOL PARCIALMENT LES AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS PER TAL DE FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUïTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I FPB – PÚBLICA I PRIVADA CONCERTADA). CURS 2015-2016


RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria i es concedeixen ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/16/pdf/2015_10076.pdf

dimarts, 15 de desembre de 2015

DOCV 7677 (14.12.2015): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DELS PROJECTES D'INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA ALS CENTRES (EI. EP, SECUNDÀRIA I CONSERVATORIS). CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenvolupament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/14/pdf/2015_9872.pdf

DOCV 7677 (14.12.2015): S'AUTORITZEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFIVACIÓ BÀSICA NO FINANÇATS AMB FONS PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/14/pdf/2015_9845.pdf

dilluns, 30 de novembre de 2015

DOCV 7668 (30.11.2015): ES CONCEDIXEN AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUÏTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (ENSENYAMENTS OBLIGATORIS, FP BÀSICA). CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria i es concedeixen ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, pel curs 2015-2016.

dilluns, 23 de novembre de 2015

DOCV 7663 (23.11.2015): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ SOBREL EL CURRÍCULUM (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la que s'amplia el termini de justificació de la convocatòria del concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/23/pdf/2015_9460.pdf

DOCV 7662 (20.11.2015): ES CONCEDIXEN AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUÏTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR ((ENSENYAMENTS OBLIGATORIS, FP BÀSICA). CURS 2015-2016.

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria i es concedixen ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de Formació Professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, pel curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/20/pdf/2015_9483.pdf

dimecres, 18 de novembre de 2015

DOCV 7660 (18.11.2015): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 15 d'octubre de 2015, corresponents al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9313.pdf

DOCV 7660 (18.11.2015): ES MODIFICA EL CURRÍCULUM DE LES MATÈRIES QUE FORMEN PART DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf DOCV 7660 (18.11.2015): FASE DE PRÀCTIQUES DELS ASPIRANTS SELECCIONATS AL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Orde 48/2015, de 4 de maig.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9258.pdf


dilluns, 16 de novembre de 2015

DOCV 7658 (16.11.2015): CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE PROFESSORS I MESTRES DE TALLER - 2015

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de plazas en los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9257.pdf

DOCV 7658 (16.11.2015): CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES (EI. EP. EE. 1r.CICLE ESO) - 2015

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de plazas en el cuerpo de maestros para cubrir puestos vacantes en centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en institutos, departamentos de orientación en institutos y de centros de formación de personas adultas dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9256.pdf

dilluns, 9 de novembre de 2015

DOCV 7653 (09.11.2015): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/09/pdf/2015_8943.pdf

dijous, 5 de novembre de 2015

DOCV 7651 (05.11.2015): S'AUTORITZA ELS CENTRES ASSENYALATS PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LES PROVES D'ACCÉS

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres assenyalats en l'annex d'aquesta resolució
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/05/pdf/2015_8889.pdf

dilluns, 2 de novembre de 2015

DOCV 7648 (02.11.2015): S’AMPLIA EL TERMINI DE GRAVACIÓ I POSADA A DISPOSICIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LA PGA (ESO, BAT) – CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, conjunta de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/02/pdf/2015_8795.pdf

divendres, 30 d’octubre de 2015

DOCV 7647 (30/10/2015): S'AMPLIA EL TERMINI DE GRAVACIÓ I POSADA A DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA PGA (EI. 2n CICLE i EP) - CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per a les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016

DOCV 7647 (30/10/2015): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2014-2015
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/30/pdf/2015_8734.pdf

dimarts, 27 d’octubre de 2015

DOCV 7644 (27.10.2015): BASES DE LES AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS O ENTITATS LOCALS MENORS PER AL PROGRAMA DE GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA) - CURS 2015-2016

ORDRE 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/27/pdf/2015_8671.pdf

dijous, 22 d’octubre de 2015

DOCV 7641 (22.10.2015): RELACIÓ DE MÒDULS DE CICLES FORMATIUS LA DEDICACIÓ DELS QUALS ÉS SUSCEPTIBLE DE DESDOBLAMENT - CURS 2015 - 2016

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'amplia i es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2015-2016 en centres públics.

dimecres, 21 d’octubre de 2015

DOCV 7640 (21.10.2015): S’APROVA L’EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D’ACCÉS AL COS DE MESTRES PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, D'EOI I DE FP.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats a través de les ordres 45/2015 i 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8495.pdf

DOCV 7640 (21.10.2015): S’APROVA L’EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D’ACCÉS AL COS SUPERIOR DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per mitjà de l'Ordre 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8494.pdf

DOCV 7638 (19.10.2015): ES CONVOQUEN EL PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/19/pdf/2015_8395.pdf

divendres, 16 d’octubre de 2015

DOCV 7636 (15.10.2015): ES CONVOCA CONCURS DE SELECCIÓ DE CENTRE PÚBLICS EDUCATIUS, PER A LA GESTIÓ AUTÒNOMA DE PROGRAMES ANUALS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/15/pdf/2015_8309.pdf

dijous, 8 d’octubre de 2015

DOCV 7632 (08.10.2015): CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE L'INTERIOR I LA GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUE D'ESTUDIANTS DE FP EN CENTRES PENITENCIARIS

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni marc entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de l'Interior) i la Generalitat per a la realització de pràctiques d'estudiants de formació professional en centres penitenciaris.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/08/pdf/2015_8205.pdf

dimarts, 6 d’octubre de 2015

DOCV 7627 (01.10.2015): ES CONVOQUEN CURSOS PREPARATORIOS I PROVES PER A L'OBTENCIÓ DE LA CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ, ADREÇATS A LES PERSONES QUE HAGEN PARTICIPAT EN EL PROCÉS SELECTIUS DE L'ORDRE 45/2015 i DE L'ORDRE 46/2015

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves conduents a l'obtenció de la titulació administrativa de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià adreçada a les persones que hagen participat en el procés selectiu convocat per l'Ordre 45/2015 i l'Ordre 46/2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7885.pdf

DOCV 7627 (01.10.2015): CONCURS PÚBLIC D'ASSIGNACIONS I AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (CURS 2015-2016)

ORDRE 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7964.pdf

dilluns, 28 de setembre de 2015

DOCV 7624 (28.09.2015): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'ING´RES EN ELS COSSOS DOCENTS DELS ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7761.pdf

DOCV 7624 (28.09.2015): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS, ACCESSOS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (SECUNDÀRIA I FP)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària i en el cos de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 46/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7758.pdf

DOCV 7624 (28.09.2015): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (COS DE MESTRES)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 45/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7755.pdf

DOCV 7624 (28.09.2015): CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS.

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7883.pdf

DOCV 7624 (28.09.2015): ES REGULARITZEN ELS IMPORTS DELS BONS INFANTILS NO JUSTIFICATS EN EL PERIODE DE GENER A JUNY DEL CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats en el període de gener a juny del curs escolar 2014-2015 corresponents a les ajudes concedides per la Resolució de 30 d'octubre de 2014.

DOCV 7621 (23.09.2015): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS D'INSPECTORS (CONVOCATÒRIA ORDRE 48/2015)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7669.pdf

DOCV 7621 (23.09.2015): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DELS COSSOS DE PROFESSORS (CONVOCATÒRIA ORDRE 46/2015)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7668.pdf


DOCV 7637 (16.10.2015)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/16/pdf/2015_8243.pdf

DOCV 7621 (23.09.2015): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES (CONVOCATÒRIA ORDRE 45/2015)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7667.pdf

dimecres, 23 de setembre de 2015

DOCV 7621 (23.09.2015): ES MODIFICA L'ORDRE QUE REGULA LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVEI DE TRANSPORTAR ESCOLAR I S'APROVA LA CONVOCATÒRIA DEL CURS 2015-2016

ORDRE 8/2015, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.

dimarts, 22 de setembre de 2015

DOCV 7620 (22.09.2015): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE DOCENT I LA FASE AUTONÒMICA DEL XVI CONCURS HISPANOAMERICÀ D'ORTOGRAFIA 2015

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XVI Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/22/pdf/2015_7677.pdf

dilluns, 21 de setembre de 2015

DOCV 7619 (21.09.2015): BASES PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECT EXPERIMENTAL D'INCORPORACIÓ DEL NIVELL EDICATIU DE 2 A 3 ANYS EN DETERMINATS COL·LEGIS I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL.


ORDRE 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la implantació d'un projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

dijous, 17 de setembre de 2015

DOCV 7617 (17.09.2015): AUTORITZACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA I DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA, ASSIGNACIÓ DE RECURSOS ALS CENTRES PÚBLICS, I CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/17/pdf/2015_7553.pdf

dimecres, 16 de setembre de 2015

DOCV 7616 (16.09.2015): MODIFICACIÓ PARCIAL DE LES INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES D’EDUC. INFANTIL (2n. CICLE) I PRIMÀRIA (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016

dilluns, 14 de setembre de 2015

DOCV 7614 (14.09.2015) : ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES EN PRÀCTIQUES, TUTORS, COORDINADORS I ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/14/pdf/2015_7464.pdf

dimecres, 9 de setembre de 2015

DOCV 7611 (09.09.2015): MODIFICACIONS DELS DECRETS 108/2014 i 87/2015 CORRESPONENTS ALS CURRÍCULUMS I ORDENACIÓ DE PRIMÀRIA, ESO i BAT.

DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf

dijous, 3 de setembre de 2015

DOCV 7607 (03.09.2015): PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2015 – 2016)


RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/03/pdf/2015_7267.pdf

dimecres, 2 de setembre de 2015

DOCV 7606 (02.09.2015): ES CONVOCA LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/02/pdf/2015_7268.pdf

dimarts, 1 de setembre de 2015

DOCV 7602 (27.08.2015): ES CONVOQUEN PROVES CONDUENTS A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, PER ALS PARTICIPANTS DEL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER L'ORDE 45/2015 i l'ORDE 46/2015.

RESOLUCIÓ de 14 d'agost de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen proves conduents a l'obtenció de la titulació administrativa de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià dirigida a les persones que hagen participat en el procés selectiu convocat per l'Orde 45/2015 i l'Orde 46/2015.

DOCV 7598 (21.08.2015): S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVICI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (CURS 2015 - 2016)

RESOLUCIÓ de 14 de agost de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, que modifica la Resolució de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/21/pdf/2015_7161.pdf

DOCV 7598 (21.08.2015): CALENDARI, ADMISSIÓ I MATRÍCULA ALS CICLES DE FP BÀSICA EN CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, PER ALS ALUMNES DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL (CURS 2015 - 2016)

RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2015 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, complementària de la Resolució de 23 de juliol de 2015, per la qual estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat als cicles de Formació Professional Bàsica en Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/21/pdf/2015_7131.pdf

DOCV 7597 (20.08.2015): ES CONVOQUEN BEQUES PER A JÓVENS RESIDENTS EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'IVAJ (CURS 2015 - 2016)

ORDE 2/2015, de 10 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per al curs 2015-2016, per a jóvens residents en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, I s'aproven les bases reguladores.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/20/pdf/2015_7145.pdf

dissabte, 15 d’agost de 2015

DOCV 7591 (12.08.2015): RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS D'INCORPORACIÓ, MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DELS CONVENIS I CONCERTS EDUCATIUS.

RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2015, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual resol els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional bàsica, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior.

DOCV 7589 (10.08.2015): S'ESTABLEIX ELS PREUS MÀXIMS QUE HAN DE PAGAR ELS ALUMNES PELS PRODUCTES LACTIS (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2015, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual estableix els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2015/2016. 

DOCV 7589 (10.08.2015): ES CONVOCA ELS XXXIV JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A XIQUETS I JOVES EN EDATS ESCOALR

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2015, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual convoca els XXXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per a xiquets i joves en edat escolar i aprova les bases que els regulen.

DOCV 7586 (05.08.2015): ES DISPOSA EL FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE XÀTIVA

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2015, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual disposa el funcionament de l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. 

DOCV 7585 (04.08.2015): ES REGULA ELS LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER DOCENT PER A LA REALITZACIÓ DE FUNCIONS D'ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ-ASSESSORAMENT TECNICODOCENT.

DECRET 126/2015, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula els llocs de treball de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d'assessorament i coordinació-assessorament tecnicodocent en l'àmbit de la conselleria competent en matèria d'educació de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/04/pdf/2015_6970.pdf

DOCV 7584 (03.08.2015): MODIFICACIÓ DEL DECRET QUE REGULA EL CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET 125/2015, de 31 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 164/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/03/pdf/2015_6957.pdf

dimecres, 29 de juliol de 2015

DOCV 7581 (29.07.2015): CALENDARI, ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE L'ALUMNAT DE CICLES DE FP BÀSICA, BENEFICIARIS DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL (CURS 2015 - 2016)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat als cicles de Formació Professional bàsica en centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2015-2016.

dimarts, 21 de juliol de 2015

DOCV 7575 (21.07.2015): ES CONVOCA ELS PROJECTES D'INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA (EI., EP., EDUC. SECUNDÀRIA i CONSERVATORIS ELEMENTALS I PROFESSIONALS). CURS 2015-2015

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/21/pdf/2015_6651.pdf

dimecres, 8 de juliol de 2015

DOCV 7566 (08.07.2015): INSTRUCCIONS PER A L'ADMISSIÓ I MATRÍCULA EN CICLES FORMATIUS DE LES PERSONES QUE HAN ACREDITAT LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6314.pdf

DOCV 7566 (08.07.2015): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6325.pdf

DOCV 7566 (08.07.2015): MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DEL CURS ESCOLAR 2015-2016

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual modifica parcialment la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 i la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6385.pdf


(DOCV 7551, 18.06.2015)
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5770.pdf

divendres, 3 de juliol de 2015

DOCV 7563 (03.07.2015): S’ESTABLIXEN ELS DOCUMENTS OFICIALS D’AVALUACIÓ, I ES CONCRETEN ASPECTES DE L’ORDENACIÓ GENERAL DE L’EDUC. PRIMÀRIA.

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2015, del director general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es modifica l'annex I, Expedient acadèmic, de l'Orde 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

dimarts, 30 de juny de 2015

DOCV 7560 (30.06.2015): BASES DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL CLUB DELS DEURES A DESENROTLLAR EN DETERMINATS CENTRES D'EDUC. PRIMÀRIA (CURS 2015-2016)

ORDE 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6068.pdf

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària, sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016. 

DOCV 7560 (30.06.2015): CRITERIS PER A LA DOTACIÓ DE PLANTILLES I DETERMINACIÓ DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PROFESSORAT DELS CENTRES D'ESO, BATXILLERAT I FP.

ORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6065.pdf

dijous, 25 de juny de 2015

DOCV 7556 (25.06.2015): ES CONVOCA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'ALUMNAT DE CENTRES D'EDUC. ESPECIAL O D'UNITATS D'EDUC. ESPECIAL EN CENTRES ORDINARIS

ORDE 67/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5950.pdf

DOCV 7556 (25.06.2015): ES CONVOCA EL PROGRAMA EXPERIMENTAL "COORDINACIÓ HORÀRIA", PER ALUMNAT QUE CURSA ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA I EDUC. SECUNDÀRIA SIMULTÀNIAMENT (CURS 2015-2016)

ORDE 68/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental denominat «Coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2015-2016.

dilluns, 22 de juny de 2015

DOCV 7553 (22.06.205): BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVICI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2015-2016)

ORDE 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servici de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/22/pdf/2015_5866.pdf

DOCV 7553 (22.06.205): ES REGULA LA CONSTITUCIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA BORSA D'INSPECTORS PER A L'EXERCICI TEMPORAL.

ORDE 66/2015, de 18 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Orde 51/2012, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la constitució i el funcionament de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/22/pdf/2015_5867.pdf

divendres, 19 de juny de 2015

DOCV 7552 (19.06.2015): INSTRUCCIÓNS PER A L'ORDENACIÓ ACADÈMICA I L'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES D'EDUC. SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5736.pdf

DOCV 7552 (19.06.2015): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANTIZACIÓ DELS SERVICIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS AUTORITZATS. CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5734.pdf

DOCV 7552 (19.06.2015): ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2015-2016 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5733.pdf


DOCV 7597 (20.08.2015)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2015-2016 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/20/pdf/2015_7151.pdf

DOCV 7552 (19.06.2015): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC, ES DETERMINA EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER A CURSAR LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ (FUTBOL I VELA). XEST, 2015-2016

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5738.pdf