dimecres, 28 de gener de 2015

DOCV 7451 (27.01.2015): INSTRUCCIONS DE LA MATRÍCULA TELEMÀTICA PER A LA PROVA D'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO, PER A MAJORS DE 18 ANYS.

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/27/pdf/2015_464.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_897.pdf 
DOCV 7458 (04.02.2015)

dilluns, 26 de gener de 2015

DOCV 7450 (26.01.2015): ES CREEN I REGULEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL

ORDE 2/2015, de 21 de gener, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/26/pdf/2015_500.pdf

dijous, 22 de gener de 2015

DOCV 7448 (22.01.2015): S’ESTABLIX EL CALENDARI, EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ I LA MATRICULACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA EN LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES.

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/22/pdf/2015_362.pdf

dimarts, 20 de gener de 2015

DOCV 7446 (20.01.2015): PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT 2015 DE L'ESCOLA D'ESPORT DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es convoca el Programa de Formació Permanent 2015 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_360.pdf

DOCV 7446 (20.01.2015): PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVICI DE LA GENERALITAT (2015)

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servici de la Generalitat, per a l'any 2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/20/pdf/2015_252.pdf

dissabte, 3 de gener de 2015

DOCV 7435 (02.01.2015): PLA D'ESTUDIS DEL TÍTOL SUPERIOR DE DISSENY DE MODA A L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALCOI

ORDE 90/2014, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix i s'autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol Superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Moda de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi.

DOCV 7430 (24.12.2014): ES FAN PÚBLIQUES LES MODIFICACIONS DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADERES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2014-2015. 

DOCV 7429 (23.12.2014): S'APROVA LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'AVALUACIÓ INDIVIDUALITZADA (3er. PRIMÀRIA), LES PROVES D'AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC (1er, 4r PRIMÀRIA i 2n. ESO) - CURS 2014-2015. ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LES COMISSIONS TÈCNIQUES I DE SEGUIMENT I CONTROL, I ES DONEN LES INSTRUCCIONS.

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de les proves de l'avaluació individualitzada de tercer de Primària, i les proves d'avaluació de diagnòstic de primer i quart de Primària i de segon d'Educació Secundària Obligatòria, del curs 2014-2015, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomenen els membres de la comissió de seguiment i control i de la comissió tècnica i es donen instruccions per a l'elaboració de les proves.