dijous, 30 d’agost de 2018

DOGV 8372 (30.08.2018): INSTRUCCIONS QUE ESTABLEIXEN EL PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019. 

dissabte, 25 d’agost de 2018

DOGV 8368 (24.08.2018): ES REGULA L'ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM), S'AUTORITZEN PROGRAMES I S'ASSIGNEN HORES ADDCIONALS DE PROFESSORAT ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració de les actuacions del Pla d'actuació per a la millora (PAM), s'autoritzen programes i s'assignen hores addicionals de professorat als centres educatius públics amb titularitat de la Generalitat Valenciana per al seu desenvolupament, al curs 2018-2019. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/24/pdf/2018_8089.pdf

DOGV 8368 (24.08.2018): ES REGULA LA CATALOGACIÓ AMB EL REQUISIT LINGÜÍSTIC DE VALENCIÀ DE DETERMINATS LLOCS DE TREBALL DOCENTS EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS QUE IMPARTEIXEN ELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL I ALTRES ENSENYANCES


ORDRE 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances.

DOGV 8366 (22.08.2018): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A LA MILLORA DE L'ÈXIT I LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR I ALTRES ACTUACIÓNS INCLOSES EN EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandonament escolar i altres actuacions incloses en el Pla d'actuació per a la millora, per al curs 2018-2019.

DOGV 8365 (21.08.2018): ES CONVOCA I ES REGULA EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D'HORES ADDICIONALS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA EN ELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/21/pdf/2018_8010.pdf

DOGV 8392 (27.09.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/27/pdf/2018_8892.pdf

DOGV 8365 (21.08.2018): PLA D'ESTUDIS DEL TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA EN L'ESPECIALITAT D'INTERPRETACIÓ, ITINERARI INSTRUMENTS DE LA MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR, DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO DE VALÈNCIAORDRE 32/2018, de 6 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i s'autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del Títol Superior de Música en l'especialitat d'Interpretació, itinerari Instruments de la música tradicional i popular, del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. 

DOGV 8361 (14.08.2018): RELACIÓ DE CENTRES QUE EN EL CURS 2018-2019 PODRAN REBRE UN AUXILIAR DE CONVERSA EN LLENGUA ESTRANGERA

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista definitiva de centres educatius que en el curs 2018-2019 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/14/pdf/2018_7665.pdf

DOGV 8361 (14.08.2018): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ I D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS, PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS ADREÇADES A L'ALUMNAT DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA, A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDOMMENT ESCOLAR I ALTRES ACTUACIONS O PROGRAMES INCLOSOS EN EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA


ORDRE 33/2018, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de subvenció i d'hores addicionals de professorat dirigides a centres privats concertats per al desenvolupament d'actuacions adreçades a l'alumnat de compensació educativa, a la reducció de l'abandonament escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla d'actuació per a la millora. 

DOGV 8357 (08.08.2018): CATÀLEG D'UNITATS, CREACIONS, SUPRESSIONS I MODIFICACIONS DE LLOCS DE TREBALL DOCENTS, I PLANTILLA ORGÀNICA DEL COS DE MESTRES DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS.RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'indica el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


DOGV 8407 (22.10.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'indica el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.

divendres, 24 d’agost de 2018

DOGV 8356 (07.08.2018): ES CONCEDEIXEN BEQUES PER A JOVES MÚSICS, DE FINS A UN MES DE DURACIÓ (2018), I DE FINS A UN ANY DE DURACIÓ (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es concedeixen beques per al perfeccionament de joves músics de fins a un mes de duració durant l'any 2018 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7849.pdf

DOGV 8356 (07.08.2018): ES DESENVOLUPEN ELS PRINCIPIS D'EQUITAT I D'INCLUSIÓ EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀDECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià. 

DOGV 8355 (06.08.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE PLACES EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es resol la convocatòria de places en les residències juvenils per al curs 2018/2019, per a joves.

DOGV 8355 (06.08.2018): ES CONVOQUEN ELS XXXVII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EDAT ESCOLAR I S'APROVEN LES SEUES BASESRESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen. 

DOGV 8355 (06.08.2018): ES REGULEN LES TITULACIONS ADMINISTRATIVES QUE FACULTEN PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, DEL VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES.


ORDRE 31/2018, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana.