dilluns, 24 de setembre de 2012

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DEL TÍTOL DE TÈCNIS EN ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

ORDE 59/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/24/pdf/2012_8695.pdf

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

ORDE 58/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma
www.docv.gva.es/datos/2012/09/24/pdf/2012_8694.pdf

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIUT DEL TÍTOL DE TÈCNIC EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

ORDE 57/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/21/pdf/2012_8690.pdf

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DEL TÍTOL DE TÈCNIC EN FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

ORDE 56/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Fabricació de Productes Ceràmics.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/21/pdf/2012_8687.pdf

DOCV 6867 (21.09.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC SUPERIOR EN PROCESSOS I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

ORDE 55/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/21/pdf/2012_8689.pdf

dimecres, 19 de setembre de 2012

DOCV 6865 (19.09.2012): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVICIS PSICOPEDGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS, ELABORACIÓ DEL PLA D'ACTIVITATS I MEMÒRIA (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/19/pdf/2012_8562.pdf

DOCV 6865 (19.09.2012): ES RECONEIX LA PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT EN ELS PROJECTES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ETWINNING

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es reconeix la participació del professorat en els projectes d'innovació educativa a través del programa eTwinning
www.docv.gva.es/datos/2012/09/19/pdf/2012_8560.pdf

dilluns, 17 de setembre de 2012

DOCV 6863 (17.09.2012): ES MODIFICA EL DECRET PEL QUAL ES VA CREAR L'OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR

DECRET 136/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 233/2004, de 22 d'octubre, pel qual es va crear l'Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la Comunitat Valenciana

dimecres, 12 de setembre de 2012

DOCV 6860 (12.09.2012): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE DOCENT I LA FASE AUTONÒMICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL XIII CONCURS HISPANOAMERICÀ D'ORTOGRAFIA DE L'ANY 2012

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XIII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2012.

DOCV 6860 (12.09.2012):SUBVENCIONS CONCEDIDES PER A ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS REALITZADES DURANT L'ANY 2012 (EI. EP.)

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2012, de la directora general de Família i la Dona, per la qual es publiquen les subvencions concedides a l'empara de l'Ordre 13/2011, de 21 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per al finançament d'activitats complementàries i extraescolars realitzades durant l'any 2012 per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària sostinguts amb fons públics de la Generalitat que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/12/pdf/2012_8369.pdf

divendres, 7 de setembre de 2012

DOCV 6857 (07.09.2012): RESOLUCIÓ DELS PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA I PROGRAMES PROA I PASE (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (segon cicle), educació primària i educació secundària obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/07/pdf/2012_8276.pdf

dijous, 6 de setembre de 2012

DOCV 6856 (06.09.2012): ES PROMOU L'AVALUACIÓ I L'ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL ADQUIRIDES PER MITJÀ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ EN EL SECTOR DE LA FUSTA I EL MOBLE

RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de la Confederació Espanyola d'Empresaris de la Fusta (CONFEMADERA), l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en el sector de la fusta i el moble
www.docv.gva.es/datos/2012/09/06/pdf/2012_8224.pdf

DOCV 6856 (06.09.2012): S'ADJUDIQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENROTLLAMENT DE LA 1ª FASE DELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/06/pdf/2012_8265.pdf

dimecres, 5 de setembre de 2012

DOCV 6855 (05.09.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/05/pdf/2012_8254.pdf

DOCV 6855 (05.09.2012): ES SUPRIMIXEN 8 CEFIRES

RESOLUCIÓ de 27 d'agost de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual se suprimixen les seus de CEFIRE de les localitats d'Alcoi, Alzira, Benidorm, Elx, Gandia, Godella, Ontinyent i Sagunt.
www.docv.gva.es/datos/2012/09/05/pdf/2012_8240.pdf

dilluns, 3 de setembre de 2012

DOCV 6853 (03.09.2012): ES CONVOQUEN ELS XXXI JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A XIQUETS I JÒVENS EN EDAT ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2012, del vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es convoquen els XXXI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per a xiquets i jóvens en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regiran.

DOCV 6853 (03.09.2012): ES REGULEN LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana.