dilluns, 31 d’octubre de 2016

DOCV 7907 (31.10.2016): S'AUTORITZA EN CENTRES DOCENTS MANTINGUTS AMB FONS PÚBLICS QUE IMPARTEIXEN ESO, EL PROGRAMA DE REFORÇ PER A 4t D'ESO (PR4) I S'ASSIGNE HORES DE PROFESSORAT ADDICIONAL PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'autoritza en centres docents mantinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria el Programa de Reforç per a 4t d'ESO (PR4) i s'assignen hores de professorat addicional per al curs 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8292.pdf


DOCV 7911 (07.11.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'autoritza en centres docents mantinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria el Programa de reforç per a 4t d'ESO (PR4) i s'assignen hores de professorat addicional per al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/07/pdf/2016_8732.pdf

divendres, 28 d’octubre de 2016

DOCV 7906 (28.10.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓN EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.

DOCV 7906 (28.10.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓN EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.

DOCV 7902 (24.10.2016): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIES D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/24/pdf/2016_8298.pdf


DOCV 7906 (28.10.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8542.pdf


dijous, 27 d’octubre de 2016

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS D'INSPECTORS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ.

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8446.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS D'INSPECTORS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ.

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8446.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENAYMENT SECUNDARI, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, I CATEDRÀTICS, PORFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENAYMENT SECUNDARI, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, I CATEDRÀTICS, PORFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8443.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8443.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (ORDRE 55/2015 DE 18 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8447.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (ORDRE 55/2015 DE 18 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8447.pdf

dimecres, 26 d’octubre de 2016

DOCV 7904 (26.10.2016): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE DOCENT I LA FASE AUTONÒMICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL XVII CONCURS HISPANOAMERICÀ D'ORTOGRAFIA 2016-2017

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XVII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8239.pdf

DOCV 7904 (26.10.2016): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ (ORDRE12/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8357.pdf

DOCV 7904 (26.10.2016): TRIBUNAL QUE HA DE JUTJAR EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS A COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ (ORDRE 12/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos d'inspectors d'educació, convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8360.pdf

DOCV 7904 (26.10.2016): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2016, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8399.pdf

DOCV 7903 (25.10.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL, DESENVOLUPATS PE ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8349.pdf

dilluns, 24 d’octubre de 2016

DOCV 7902 (24.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTES DE LES PERSONES ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a ingrés en els cossos docents de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.DOCV 7902 (24.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'ACCÉS AL COS DOCENT DE SUBGRUP SUPERIOR PER AL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (ORDE 47/2015 DE 4 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

dijous, 20 d’octubre de 2016

DOCV 7899 (19.10.2016): ES REGULARITZEN ELS IMPORTS DELS BONS INFANTILS NO JUSTIFICATS DEL PERÍODE D'ABRIL A JUNY DE 2016 (CURS ESCOLAR 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats del període d'abril a juny de 2016 del curs escolar 2015-2016, concedides per Resolució de 9 de novembre de 2015 (DOCV 7657, 13 de novembre).
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8202.pdf

dimarts, 18 d’octubre de 2016

DOCV 7898 (18.10.2016): S'ESTABLEIX EL PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/18/pdf/2016_8160.pdf


DOCV 7904 (26.10.2016) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8350.pdf

dilluns, 17 d’octubre de 2016

DOCV 7897 (17.10.2016): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR, PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8108.pdf

divendres, 14 d’octubre de 2016

DOCV 7896 (14.10.2016): ES CONVOCA EL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA ALS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT PÚBLICA

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_7999.pdf

DOCV 28040 (13.10.2016): S'AUTORITZA A CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS QUE IMPARTEIXEN ESO, EL PROGRAMA D'AULA COMPARTIDA(PAC) I S'ASSIGNEN HORES DE PROFESSORAT ADDICIONAL PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza, a centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària obligatòria, el Programa d'aula compartida (PAC) i s'assignen hores de professorat addicional per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7984.pdf

DOCV 28040 (13.10.2016): S'AUTORITZA A DETERMINATS CENTRES L'APLICACIÓ DELS PROGRAMES DE MILLORA DE L'APRENENTATG I DEL RENDIMENT (PMAR) PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza a determinats centres l'aplicació dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7658.pdf

DOCV 7889 (06.10.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A LA REALTIZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A L'ALUMANT DE CENTRES D'EE. O D'UNITATS D'EE. DE CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2016)

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/06/pdf/2016_7713.pdf

DOCV 7889 (06.10.2016): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR DE L'ALUMANT DELS CENTRES ESPECÍFICS D'EE DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS (2016)

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/06/pdf/2016_7712.pdf

dimarts, 4 d’octubre de 2016

DOCV 7887 (04.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS EN ELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENS. SECUNDARI, D'EOI I PROFESSORS TÈCNICS DE FP. (ORDRE 46/2015 DE 4 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/04/pdf/2016_7448.pdf

DOCV 7885 (30.09.2016): ES NOMENA FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENS. SECUNDARIA, D'EOI, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORS TÈCNICS DE FP. (ORDRE 13/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/30/pdf/2016_7304.pdf

DOCV 7885 (30.09.2016): ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ COORDINADORA (CURS 2016-2017), PREVISTA EN L'ORDRE DE 10 DE MARÇ DE 2008, QUE REGULA LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 19 setembre de 2016, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2016-2017, prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/30/pdf/2016_7363.pdf

DOCV 7885 (30.09.2016): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (RESOLUCIÓ 25 DE MAIG DE 2016)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 25 de maig de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.