dilluns, 10 de novembre de 2014

DOCV 7399 (10.11.2012): AJUDES ECONÒMIQUES PER ALS CENTRES (PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS) AUTORITZATS PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROJECTE EXPERIMENTAL DEL CONTRACTE-PROGRAMA, EN EL QUE S'INCLOU EL DESENROTLLAMENT DE PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

ORDE 86/2014, de 5 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per a l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública, i es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, autoritzats per al desenrotllament del projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10212.pdf

dimarts, 4 de novembre de 2014

DOCV 7395 (04.11.2014): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2014, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/04/pdf/2014_9991.pdf

DOCV 7395 (04.11.2014): S'ESTABLIXEN VINT CURRÍCULUMS DE CICLES FORMATIUS DE FP BÀSICA.

DECRET 185/2014, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.