divendres, 9 de novembre de 2012

DOCV 6899 (09.11.2012): CONCURS DE SELECCIÓ DE CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS PER A LA GESTIÓ AUTÒNOMA DE PROGRAMES ANUALS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT DE LA CV.

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca un concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.
www.docv.gva.es/datos/2012/11/09/pdf/2012_10336.pdf

dilluns, 5 de novembre de 2012

DOCV 6895 (05.11.2012): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL PER A LA SUBCRIPCIÓ DE CONTRACTES-PROGRAMA PER A INCREMENTAR L'ÈXIT ESCOLAR I REDUIR L'ABANDÓ ESCOLAR PREMATUR

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar la implantació del programa experimental per a la subscripció de contractes-programa, entre els centres educatius i l'Administració educativa, per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur.
www.docv.gva.es/datos/2012/11/05/pdf/2012_10117.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): PROGRAMA D'INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS DE LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A LA PROMOCIÓ DE LA MÚSICA

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través de la realització d'activitats per a la promoció de la música en els col·legis d'Educació Infantil i Primària, els instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de música i dansa públics de la Comunitat Valenciana.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_10011.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012). ES CONCEDIXEN 274 BEQUES EN MATÈRIA D'ASSISTÈNCIA LINGÜÍSTICA EN ANGLÉS (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2012, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen 274 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'assistència lingüística en anglés en centres docents dependents de la Generalitat durant l'exercici 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_10056.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FORM. PROFESSIONAL, D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I MESTRES DE TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_9990.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): ES CONVOCA EL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_9980.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): CONCURS DE TRASLLATS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_9977.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): MODEL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT I DISSENY, RECONEIXEMENT I REGISTRE DE LES ACTIVITATS FORMATIVES

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_10009.pdf

DOCV 6893 (31/10/2012): ORDRE QUE REGULA LA CREACIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DELS CEFIRE

ORDE 64/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es desplega el Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana.
www.docv.gva.es/datos/2012/10/31/pdf/2012_10001.pdf