divendres, 22 de desembre de 2017

DOGV 8196 (22.12.2017): S'HABILITEN AMB CARÀCTER EXPERIMENTAL, UNITATS EDUCATIVES TERAPÈUTIQUES/HOSPITALS DE DIA INFANTIL I ADOLESCENT PER A LA RESPOSTA INTEGRAL A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DERIVADES DE TRASTORNS GREUS DE SALUT MENTAL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ conjunta d'11 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'habiliten, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11876.pdf


DOCV 8241 (23.02.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució conjunta d'11 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'habiliten, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/23/pdf/2018_1653.pdf

DOGV 8196 (22.12.2017): INSTRUCCIONS PER A LA DETECCIÓ I L'ATENCIÓ PRECOÇ DE L'ALUMNAT QUE PUGA PRESENTAR UN PROBLEMA DE SALUT MENTAL

RESOLUCIÓ conjunta d'11 de desembre de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental. 

DOGV 8196 (22.12.2017): ES CONCEDEIXEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA EN UNIVERSITATS PÚBLIQUES I CENTRES ISEACV (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als qui hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV)
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11735.pdf

dilluns, 18 de desembre de 2017

DOGV 8191 (15.12.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A L'ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES D'EE O EN UNITATS D'EE DE CENTRES ORDINARIS (2017)

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2017.

dimecres, 13 de desembre de 2017

DOGV 8189 (13.12.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS A FEDERACIONS ESPORTIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA (2018)

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola durant l'any 2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/13/pdf/2017_11331.pdf

dilluns, 4 de desembre de 2017

DOCV 8183 (04.12.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS (ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE) (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8183 (04.12.2017): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL (ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE) (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8183 (04.12.2017): NORMES ESPECIALS REGUALDORES DE LA CONCESSIÓD DIRECTA DE SUBVENCIONS AL PERSONAL AUXILIAR DE CONVERSA DE LLENGUA ESTRANGERA (EDUCACIÓ PRIMÀRIA)

DECRET 190/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària.

dijous, 30 de novembre de 2017

DOCV 8181 (30.11.2017): S'ADJUDIQUEN LES AJUDES COMPLEMENTÀRIES DE LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+ (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, per al curs 2017-2018.

dilluns, 27 de novembre de 2017

DOGV 8178 (27.11.2017): LLISTA DEFINITIVA DELS ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORES I INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS (RESOLUCIÓ DE 25 DE JULIOL DE 2017)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals, convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals. 

dimecres, 22 de novembre de 2017

DOGV 8175 (22.11.2017): ES CONVOQUEN LES MODALITATS FORMATIVES SEGÜENTS: PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES DOCENTS, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS. S'EXTABLEIX LA DOTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS ALS CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT PER DESENVOLUPAR-LES.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives següents: projectes de formació en centres docents, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per desenvolupar-les. 

DOGV 8175 (22.11.2017): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 19 de juliol de 2017, corresponents al curs 2016-2017.

dimarts, 21 de novembre de 2017

DOGV 8174 (21.11.2017) : ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES DE LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS DE LES ORDRES 15/2017 i 16/2017 DE 10 D’ABRIL.

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents convocats per les ordres 15/2017 i 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dilluns, 20 de novembre de 2017

DOGV 8173 (20.11.2017): PROCEDIMENT PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONALS, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'HOSTALERIA I TURISME, PER A LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS HOT091_1 OPERACIONS BÀSICQUES DE CUINA I HOT093-2 CUINA.

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'hostaleria i turisme, per a les qualificacions professionals HOT091_1 Operacions Bàsiques de Cuina i HOT093_2 Cuina.

DOGV 8173 (20.11.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE FPBÀSICA, I SI ÉS EL CAS, EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el procediment per a l'obtenció del títol de Formació Professional bàsica i, si és el cas, el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l'obtenció del títol de Formació Professional bàsica.

dijous, 16 de novembre de 2017

DOGV 8171 (16.11.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER LA DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2017-2018.

DOGV 8171 (16.11.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS COCENTATS, PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la reducció de l'abandonament escolar, per al curs 2017-2018. 

divendres, 10 de novembre de 2017

DOCV 8167 (10.11.2017): PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES: CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCENÍQUES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10110.pdf


DOCV 8168 (13.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/13/pdf/2017_10213.pdf


DOCV 8170 (15.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/15/pdf/2017_10308.pdfDOCV 8167 (10.11.2017): CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES, I TUTORS I COORDINADORS AMB ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_9236.pdf


DOCV 8182 (01.12.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'octubre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2016-2017.

DOCV 8167 (10.11.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DOCENTS DEL COS D'INSPECTORS.

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10116.pdf

DOCV 8167 (10.11.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PALES EN EL COS DE MESTRES (EI, EP, EE i PRIMER CICLE ESO)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCV 8170 (15.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

dimecres, 8 de novembre de 2017

DOCV 8165 (08.11.2017): SUBVENCIONS PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES ALS CICLES DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, ENERGIA I AIGUA, FABRICACIÓ MECÀNICA, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT I TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.

DOCV 8165 (08.11.2017): PLA D'ESTUDIS DEL TÍTOL SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC EN L'ESPECIALITAT D'ESCENOGRAFIA (ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA)

ORDRE 42/2017, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, centre d'ensenyances artístiques superiors dependent de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, conduent a l'obtenció del Títol Superior d'Art Dramàtic en l'especialitat d'Escenografia.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/08/pdf/2017_9842.pdf


DOGV 8191 (15.12.2017)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 42/2017, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen i s'autoritzen els plans d'estudis de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, centre d'ensenyances artístiques superiors dependent de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, conduent a l'obtenció del Títol Superior d'Art Dramàtic en l'especialitat d'Escenografia. 

dimarts, 7 de novembre de 2017

DOCV 8164 (07.11.2017): BEQUES IVAECE E+ O, EXPORTACIÓ I COUPACIÓ 2018 PER A L'ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL EN COMERÇ EXTERIOR, DIRIGIDES A TÈCNICS/TÈCNIQUES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les beques IVACE E + O, Exportació i Ocupació 2018 per a l'especialització professional en comerç exterior dirigides a tècnics/tècniques de cicles formatius de grau superior, i es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes.

DOCV 8164 (07.11.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN LES ESCOLES I CENTRES D'EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8164 (07.11.2017): ES RESOL PARCIALMENT LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (2017-2018)

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

dilluns, 6 de novembre de 2017

divendres, 3 de novembre de 2017

DOCV 8162 (03.11.2017): S'INCREMENTA EL NOMBRE D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT A ALGUNS CENTRES OSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAM (PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA)

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'incrementa el nombre d'hores addicionals de professorat a alguns centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM) que complementa la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa. 

DOCV 8162 (03.11.2017): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/03/pdf/2017_9757.pdf

dimarts, 31 d’octubre de 2017

DOCV 8160 (31.10.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS EN EL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (ORDRE 15/2016, DE 16 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment selectiu d'ingrés en el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 15/2016, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8160 (31.10.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS EN ELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENTS SECUNDARI, PROFESSSORS D'EOI, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORS TÈNICS DE FP (ORDRE 13/2016, DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8160 (31.10.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS AL COS DE MESTRES (ORDRE 11/2016. DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés al cos de mestres, convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/31/pdf/2017_9627.pdf


DOGV 8184 (05.12.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés al cos de mestres, convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dijous, 26 d’octubre de 2017

DOCV 8157 (26.10.2017): RÈGIM JURÍDIC DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LES ADMINSITRACIONS LOCALS PER A LA CONSTRUCCIÓ, L'AMPLIACIÓ, L'ADEQUACIÓ, LA REFORMA I L'EQUIPAMENT DE CENTRES

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat.

DOCV 8157 (26.10.2017): ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2017, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9215.pdf

dimarts, 24 d’octubre de 2017

DOCV 8155 (24.10.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018. 

divendres, 20 d’octubre de 2017

DOCV 8153 (20.10.2017): S'AUTORITZA A IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓ I AVALUACIÓ DEL NIVELLS AI1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE COENIXEMENTS DE VALENCIÀ

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

DOCV 8153 (20.10.2017): CENTRES QUE S'AUTORITZEN PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LES PROVES D'ACCÉS.

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritzen per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés els centres que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

DOCV 8153 (20.10.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DEL TÌTOL DE TÈCNI O TÈCNICA EN ESTÈTICA I BELLESA

DECRET 158/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Estètica i Bellesa. 

DOCV 8153 (20.10.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL

DECRET 157/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.

DOCV 8153 (20.10.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA EN CONFORMACIÓ PER EMMOLTLLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

DECRET 155/2017 de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Conformació per Emmotllament de Metalls i Polímers 

DOCV 8153 (20.10.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

DECRET 154/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials. 

dijous, 19 d’octubre de 2017

DOCV 8152 (19.10.2017): ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MIXTA PER LA QUAL ES REGULEN LES PROVES HOMOLOGADES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LES LLENGüES ALEMANYA, FRANCESA, ANGLESA I ITALIANA, CURSADES PER L'ALUMNAT D'ESO I FP (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres per al curs acadèmic 2017-2018 de la comissió mixta prevista en l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

dilluns, 16 d’octubre de 2017

DOCV 8149 (16.10.2017):ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS D'INSPECTORS (CONVOCATÒRIA ORDRE 12/2016, DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/16/pdf/2017_8571.pdf


DOCV 8160 (31.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per l'Ordre 12/2016, de 3 de maig.

DOCV 8148 (13.10.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORAIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8148 (13.10.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ÈLIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.

DOCV 8148 (13.10.2017): S'ESTABLEIX EL PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2017-2018. 

dimarts, 10 d’octubre de 2017

DOCV 8146 (10.06.17): ES REGULA L'AVALUACIÓ EN ESO, BAT, I EN ELS ENSENYAMENTS DE LES PERSONES ADULTES


ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

divendres, 6 d’octubre de 2017

DOCV 8143 (06.10.2017): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC/A DI DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/06/pdf/2017_8733.pdf

DOCV 8160 (31.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

dimarts, 3 d’octubre de 2017

DOCV 8140 (03.10.2017): ES CONVOQUEN PROVES DIRIGIDES A L'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DE NIVELLS 2 I 3.

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

DOCV 8140 (03.10.2017): S'APROVA EL PLA GENERAL D'ACUTACIÓ ANUAL (PGAA) DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.


divendres, 29 de setembre de 2017

DOCV 8138 (29.09.2017): ES CONVOCA EL PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ DE CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana. 

dilluns, 25 de setembre de 2017

DOCV 8134 (25.09.2017): DATA DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL B1 (ANGLÉS) EN CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE 2017 (EOI-VALÈNCIA), PER A LES PERSONES AFECTADES PER LA VAGA DE PROFESSORAT D'EOI DEL 06.09.2017

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix la data per a la realització de la prova de certificació del nivell B1 d'anglés en la convocatòria extraordinària de 2017 en l'Escola Oficial d'Idiomes de València per a aquelles persones afectades per les incidències de la vaga de professorat d'EOI del 6 de setembre de 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/25/pdf/2017_8315.pdf

DOCV 8134 (25.09.2017): CONVOCATÓRIA D'ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS. SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017. 

DOCV 8134 (25.09.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENARIES DIRIGIDES A ALUMNAT DE CENTRES D'EDUC. ESPECIAL, O D'UNITATS D'EDUC. ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2017.

dijous, 21 de setembre de 2017

DOCV 8132 (21.09.2017): S'ANOMEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (PROCEDIMENT SELECTIU, ORDRE 15/2017, DE 10 D'ABRIL)


RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport


DOCV 8133 (22.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.dimecres, 20 de setembre de 2017

DOCV 8131 (20.09.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DE LES PERSONES ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.

dimarts, 19 de setembre de 2017

DOCV 8130 (19.09.2017): ES MODIFICA L'AUTORITZACIÓ DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PRIVATS

RESOLUCIÓ de 21 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l'annex. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/19/pdf/2017_7899.pdf


DOCV 8170 (15.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l'annex. 

DOCV 8130 (19.09.2017): ES NOMENA FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CONVOCATÒRIA ORDRE 16/2017)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/19/pdf/2017_8074.pdf

dilluns, 18 de setembre de 2017

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈNIC EN OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIPERBÀRIQUES

DECRET 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8047.pdf


DOCV 8132 (21.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DE TÈCNIC O TÈCNICA EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

DECRET 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8045.pdf


DOCV 8132 (21.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL

DECRET 118/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Paisatgisme i Medi Rural.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

DECRET 117/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Assistència a la Direcció.

dimarts, 12 de setembre de 2017

DOCV 8125 (12.09.2017) :ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENDENTS D'AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.


DOCV 8126 (13.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

dimarts, 5 de setembre de 2017

DOCV 8120 (05.09.2017): S'ADOPTEN MESURES URGENTS PER A L'APLICACIÓ, DURANT EL CURS 2017-2018, DELS PROJECTES LINGÜÍSTICS DE CENTRE

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET LLEI 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre. 

divendres, 1 de setembre de 2017

DOCV 8118 (01.09.2017): CRITERIS PER A ACREDITAR I EXPEDIR EL CERTIFICAT DE NIVELL A1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ PER LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/01/pdf/2017_7495.pdf


DOCV 8119 (04.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

DOCV 8107 (17.08.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ I BAIXA DE LES ESCOLES DE M´SUICA, ESCOLES DE DANSA I ESCOLES DE MÚSICA I DANSA, EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 30/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/17/pdf/2017_7476.pdf


DOCV 8119 (04.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa, de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

DOCV 8106 (16.08.2017): ES CONVOQUEN ELS XXXVI JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EDAT ESCOLAR.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/16/pdf/2017_7452.pdf


DOCV 8142 (05.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'agost de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/05/pdf/2017_8674.pdf

DOCV 8104 (11.08.2017): ES RELACIONA EL CATÁLEG D'UNITATS, LES CREACIONS, SUPRESSIONS I MODIFICACIONS DE LLOCS DE TREBALL DOCENTS I ES PUBLICA LA PLANTILLA ORGÀNCIA DEL COS DE MESTRES.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es relaciona el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/11/pdf/2017_7303.pdf

dissabte, 5 d’agost de 2017

DOCV 8099 (04.08.2017): S'ADJUDIQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels Programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2017-2018. 

DOCV 8099 (04.08.2017): ES RESOL PARCIALMENT LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TIUTLARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, AMB ALUMNAT ESCOLARITZAT EN ESO I FPB, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

DOCV 8098 (03.08.2017): RELACIÓ DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADES RECONEGUDES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/03/pdf/2017_6435.pdf

DOCV 8097 (02.08.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANTIZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES UNITATS ESPEC´FIQUED DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE UBICADES EN CENTRES ORDINARIS DE RÈGIM PÚBLIC (2n. CICLE D'EI, EP i ESO). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge ubicades en centres ordinaris de règim públic que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2017-2018.


DOCV 8096 (01.08.2017): ES CONVOQUEN LES AJUDES PER A COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+(CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per al curs 2017-2018, les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+ pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/01/pdf/2017_7030.pdf

divendres, 28 de juliol de 2017

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CONSERVATORIS I CENTRES ATUORITZATS D'ESENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2017-2018=

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6816.pdf

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6822.pdf

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANTIZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

DOCV 80944 (28.07.2017): ES CONVOCA UN CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORES I INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6971.pdf


DOCV 8101 (08.08.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.

dijous, 27 de juliol de 2017

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS EN TERMES D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS AUTORITZATS, ELACORACIÓ DEL SEU PLA D'ACITIVITATS I DE LA SEUA MEMÒRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES

DECRET 102/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles. 

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

DECRET 101/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Electromecànica de Maquinària


DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN ACTIVITS COMERCIALS

DECRET 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6932.pdf


DOCV 8148 (13.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA

DECRET 99/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOTLLAMENT DE MTALLS I POLÍMERS

DECRET 98/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6927.pdf

dimecres, 26 de juliol de 2017

DOCV 8092 (26.07.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018

dimarts, 25 de juliol de 2017

DOCV 8091 (25.07.2017): S'APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ESO I BAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6849.pdf