dimecres, 27 de gener de 2016

DOCV 7706 (27.01.2016): ES CONVOCA EL PREMI DE DISSENY DE CARTELLS DE LA CELEBRACIÓ DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2016

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2016 el Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana.

dimarts, 26 de gener de 2016

DOCV 7705 (26.01.2016): INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA MATRÍCULA TELEMÀTICA DE LA PROVA PER A OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO, PER A PERSONES MAJORS DE DIHUIT ANYS.

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/26/pdf/2016_344.pdf

DOCV 7705 (26.01.2016): ES CONVOCA EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CENTRES PÚBLICS PER A L'ASSIGNACIÓ D'AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGÜES ESTRANGERES (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2016-17.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/26/pdf/2016_411.pdf

dimecres, 20 de gener de 2016

DOCV 7701 (20.01.2016): ES CONVOCA LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLER, PER A PERSONES MAJORS DE 20 ANYS. CURS 2015 - 2016

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2015-2016.

dimarts, 19 de gener de 2016

DOCV 7700 (19.01.2016): DATES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT. CURS 2015 - 2016

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2016, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2015/2016, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/19/pdf/2016_29.pdf

divendres, 15 de gener de 2016

DOCV 7698 (15.01.2015): LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS (RESOLUCIÓ 04.09.2015)

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2016, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 4 de novembre de 2015, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/15/pdf/2016_162.pdf

dimecres, 13 de gener de 2016

DOCV 7695 (12.01.2016): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DEL COS D’INSPERCTORS

RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs per a funcionaris i funcionàries docents del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació, en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/12/pdf/2016_56.pdf

dilluns, 11 de gener de 2016

DOCV 7692 (07.01.2016): MODIFICACIONS DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (2015-2016)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/07/pdf/2015_10185.pdf

DOCV 7692 (07.01.2016): BASES REGULADORES DEL PREMI DE DISSENY DE CARTELLS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA A LA COMUNITAT VALENCIANA (8 DE MARÇ).

ORDRE 9/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/07/pdf/2016_4.pdf

DOCV 7691 (05.01.2016): ES NOMENA ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MIXTA PER A LES PROVES D'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT NIVELL BÀSIC D'ALEMANY, FRANCÉS, ANGLÉS I ITALIÀ (ALUMNAT D'ES I FP.)

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2015, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual nomena els membres de la comissió mixta prevista en l'Orde 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/05/pdf/2015_10484.pdf

DOCV 7691 (05.01.2016): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/05/pdf/2015_10483.pdf

dissabte, 2 de gener de 2016

DOCV 7689 (31.12.2015):ADDENDA PER LA QUAL ES MODIFICA EL SISTEMA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Addenda subscrita per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/31/pdf/2015_10456.pdf