divendres, 28 de juliol de 2017

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CONSERVATORIS I CENTRES ATUORITZATS D'ESENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2017-2018=

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6816.pdf

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6822.pdf

DOCV 80944 (28.07.2017): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANTIZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

DOCV 80944 (28.07.2017): ES CONVOCA UN CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORES I INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6971.pdf


DOCV 8101 (08.08.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.

dijous, 27 de juliol de 2017

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS EN TERMES D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS AUTORITZATS, ELACORACIÓ DEL SEU PLA D'ACITIVITATS I DE LA SEUA MEMÒRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2017-2018.

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES

DECRET 102/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles. 

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

DECRET 101/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Electromecànica de Maquinària


DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN ACTIVITS COMERCIALS

DECRET 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6932.pdf


DOCV 8148 (13.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A EN CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA

DECRET 99/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

DOCV 8093 (27.07.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DEL TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOTLLAMENT DE MTALLS I POLÍMERS

DECRET 98/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/27/pdf/2017_6927.pdf

dimecres, 26 de juliol de 2017

DOCV 8092 (26.07.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018

dimarts, 25 de juliol de 2017

DOCV 8091 (25.07.2017): S'APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ESO I BAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6849.pdf

DOCV 8091 (25.07.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6802.pdf


DOCV 8097 (02.08.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

DOCV 8091 (25.07.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018. 

dilluns, 24 de juliol de 2017

DOCV 8090 (24.07.2017): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS, PER A L'ALUMNAT QUE HA CONCLÒS ELS ESTUDIS PROFESSIONALS DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels premis professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2016-2017. 

DOCV 8090 (24.07.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES "PEAFS", QUE ESTIGUEN INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2016-2017.

DOCV 8090 (24.07.2017): ES REGULEN LES PROVES D'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, NIVELLS 2 i 3 DE QUALIFICACIÓ

ORDRE 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, com també la certificació d'aquests a la Comunitat Valenciana.

divendres, 21 de juliol de 2017

DOCV 8089 (21.07.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/21/pdf/2017_6695.pdf

dijous, 20 de juliol de 2017

DOCV 8088 (20.07.2017): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN EI DE SEGON CICLE I EP (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, por la qual s'aproven les Instruccions de 18 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2017-2018.

dilluns, 17 de juliol de 2017

DOCV 8085 (17.07.2017): ES CONVOQUEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCEL•LÈNCIA ACADÈMICA DESTINADES ALS QUE HAGEN CONCLÒS ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES DE L'ISEACV, DURANT EL CURS 2015-2016.

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als que hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/17/pdf/2017_6378.pdf


DOCV 8107 (17.08.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als que hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).divendres, 14 de juliol de 2017

DOCV 8084 (14.07.2017): RATIO D'ALUMNAT I JORNADA LECTIVA DEL PROFESSORAT

DECRET 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d'alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.DOCV 8084 (14.07.2017): S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA I ES DESPLEGA LA SEUA ORDENACIÓ GENERAL

DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

dijous, 13 de juliol de 2017

DOCV 8083 (13.07.2017): ES REGULA LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES I EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES ELECTRÒNIC, e-PEL (+14), EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, I S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat.  

dimecres, 12 de juliol de 2017

DOCV 8082 (12.07.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT EDUCATIU, DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE FINS LUCRATIUS

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

dimarts, 11 de juliol de 2017

DOCV 8081 (11.07.2017): S'ASSIGNEN HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT ALS CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM). CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6285.pdf


DOCV 8091 (25.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6828.pdf
DOCV 80944 (28.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018.

DOCV 8081 (11.07.2017): ES DETERMINEN ELS MÒDULS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT EN ELS CICLES FOMRATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR (CURS 2017-2018) I EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2017-18 i el procediment de sol·licitud als centres privats concertats.

dilluns, 10 de juliol de 2017

DOCV 8080 (10.07.2017): ES NOMENEN ELS ASSESSORS I ASSESSORES DE FORMACIÓ DELS CEFIRE

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es nomenen els assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/10/pdf/2017_6181.pdf


DOCV 8204 (03.01.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de juny de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es nomenen els assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/03/pdf/2018_25.pdf

dijous, 6 de juliol de 2017

DOCV 8078 (06.07.2017): PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC, CALENDARI, PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL EN EL CENTRES PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/06/pdf/2017_6039.pdf


DOCV 8091 (25.07.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6727.pdf

dimarts, 4 de juliol de 2017

DOCV 8076 (04.07.2017): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (PEAFS), QUE ESTIGUEN INTEGRATS ENEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

ORDRE 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.