dijous, 20 de febrer de 2014

DOCV 7217 (19.02.2014): ES REGULA LA DECLARACIÓ DE COMPROMÍS FAMÍLIA-TUTOR ENTRE LES FAMÍLIES O REPRESENTANTS LEGALS DE L'ALUMNAT I ELS CENTRES EDUCATIUS

DECRET 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es regula la declaració de Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l'alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1398.pdf

DOCV 7216 (18.02.2014): MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG D'UNITATS, DELS LLOCS DE TREBALL DOCENT, LA DENOMICIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PÚBLICS (EI., EP., EE.)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial de titularitat de la Generalitat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1375.pdf

dilluns, 3 de febrer de 2014

DOCV 7205 (03.02.2014): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE LES TITULACIONS OFICIALS DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈCNIS ESPORTIU SUPERIOR, I A LES DE FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL II i DE NIVELL III

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/03/pdf/2014_858.pdf