divendres, 28 de juny de 2013

DOCV 7056 (28.06.2013): PROCEDIMENT I CALENDARI D'INVENTARI I CERTIFICACIÓ DELES APLICACIONS I L'EQUIMAENT INFORMÀTICS EXISTENS EN ELS CENTRES EDUCATIUS

RESOLUCIO de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per la qual s'establix el procediment i el calendari d'inventari i certificació de les aplicacions i l'equipament informàtics existents en els centres educatius dependents de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6845.pdf

DOCV 7056 (28.06.2013): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ SOBRE EL DESENROTLLAMENT DEL CURRÍCULUM (CURS 2013-2014)

ORDE 68/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6804.pdf

dijous, 27 de juny de 2013

DOCV 7055 (27.06.2013): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN EDUC. INFANTIL 1ER. CICLE (CURS 2013-2014)

ORDE 66/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6792.pdf

DOCV 7055 (27.06.2013): ES MODIFICA EL CALENDARI D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT ALS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL PER AL CURS 2013-2014 (ALACANT, CASTELLÓ, VALÈNCIA)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6794.pdf

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6795.pdf

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6796.pdf

DOCV 7055 (27.06.2013): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6789.pdf

DOCV 7055 (27.06.2013): ES REGULA LA CATALOGACIÓ I L'HABILITACIÓ DE LLOCS DE TREBALL D'ÀMBIT PER A SER PROVEÏTS PER FUNCIONARIS DOCENTS EN CENTRES PÚBLICS

ORDE 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l'habilitació de llocs de treball d'àmbit per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6798.pdf

dimecres, 26 de juny de 2013

DOCV 7054 (26.06.2013): INSTRUCCIONS SOBRE L'EXPEDICIÓ DE LES TITULACIONS ADMINISTRATIVES QUE FACULTEN PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, DEL VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

DOCV 7053 (25.06.2013): PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE CONSERVATORIS I CENTRES D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA RECTEPTORS D'ALUMNAT INVITAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDE 65/2013, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances artístiques elementals i professionals de música i de dansa receptors d'alumnat invitat en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6674.pdf

DOCV 7053 (25.06.2013): HORARI DEL CURRÍCULUM I PROVA D'ACCÉS DE LES ESPECIALITATS D'ACORDIÓ, INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA DEL RENAIXEMENTS I BARROC, INSTRUMENTS DE PLECTRE I VIOLA DE GAMBA

ORDE 64/2013, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desenrotlla i s'inclou l'horari del currículum, i es determina la prova d'accés de les especialitats d'Acordió, Instruments de corda polsada del Renaixement i Barroc, Instruments de plectre i Viola de gamba, establides en el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6657.pdf

dimarts, 25 de juny de 2013

DOCV 7053 (25.06.2013). ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS, I EL CALENDARI I MATRICULACIÓ DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL I DE FUTBOL SALA (XEST, 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 10 juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determinen el calendari i el procediment per a l'admissió i la matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6637.pdf

DOCV 7053 (25.06.2013): SERVICI COMPLEMENTARI DE TRANSPORT DELS CENTRES PÚBLICS PER AL CURS 2013-2014

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6629.pdf

DOCV 7053 (25.06.2013): CALENDARI ESCOLAR CURS 2013-2014

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014.

DOCV 7053 (25.06.2013): PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DE CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS PER AL 2013

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establixen criteris per a l'aplicació de la Resolució de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de convocatòria del procés per a la constitució a consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2013 per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6214.pdf

dilluns, 24 de juny de 2013

DOCV 7052 (24.06.2013): ES CONVOQUEN PLACES A LES RESIDÈNCIES JUVENILS PER A JÓVENS ESTUDIANTS. CURS 2013-2014.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2013, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2013-2014, per a jóvens estudiants. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6547.pdf

DOCV 7052 (24.06.2013): MODIFICACIÓ DEL DECRET 48/2013 PEL QUAL ES VA APROVAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL DOCENT

DECRET 80/2013, de 21 de juny, del Consell, de modificació del Decret 48/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6620.pdf

DOCV 7052 (24.06.2013): S'ESTABLIX EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ d'11 de juny 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2013-2014 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6600.pdf

DOCV 7052 (24.06.2013): ES CONVOCA LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6636.pdf

divendres, 21 de juny de 2013

DOCV 7051 (21.06.2013): ES CONVOQUEN AJUDES PER LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES

ORDE 63/2013, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6552.pdf

DOCV 7051 (21.06.2013): PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS, EN PRÀCTIQUES I INTERIS, DEL COS DE CATEDRÀTIC, MESTRES DE TALLER I PROFESSORS (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6485.pdf

DOCV 7051 (21.06.2013): PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL, EN PRÀCTIQUES I INTERÍ, DEL COS DE MESTRES (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6484.pdf

dijous, 20 de juny de 2013

DOCV 7050 (20.06.2013): AJUDES PER A ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS D'EDUC. ESPECIAL

ORDE 62/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/20/pdf/2013_6521.pdf

dimarts, 18 de juny de 2013

DOCV 7048 (18.06.2013): ES REGULA LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

DECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6399.pdf

DOCV 7048 (18.06.2013): PREMIS EXTRAORDINARIS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, ES CONVOQUEN ELS CORRESPONENTS AL CURS 2011-2012

ORDE 60/2013, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, i es convoquen els corresponents per a l'alumnat que ha finalitzat els estudis en el curs 2011-2012. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6405.pdf

DOCV 7048 (18.06.2013): S'EXTABLIXEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR

ORDE 61/2013, de 14 de juny, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6404.pdf

divendres, 14 de juny de 2013

DOCV 7045 (13.06.2013): ES DESENROTLLEN ELS PROCEDIMENTS D'ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER ALS ENSENYAMENTS DE FORM. PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu.

DOCV 7043 (11.06.2013): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

ORDE 57/2013, de 6 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/11/pdf/2013_6035.pdf

dilluns, 10 de juny de 2013

DOCV 7042 (10.06.2013): ES CONVOQUEN AJUDES AL DESENROTLLAMENT DELS PROGR. DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL (PQPI). CURS 2013-2014

ORDE 56/2013, de 6 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2013-2014
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/10/pdf/2013_6034.pdf

divendres, 7 de juny de 2013

DOCV 7041 (07.06.2013): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS DEL COS DE PROFESSORS

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5937.pdf

DOCV 7041 (07.06.2013): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5936.pdf

DOCV 7040 (06.07.2010): ANNEX I A DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, d'addició de l'annex I A a la Resolució de 26 de març de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/06/pdf/2013_5913.pdf