divendres, 26 de febrer de 2016

DOCV 7729 (26.02.2016): S’APROVA L’EXPEDIENT D’ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENT SECUNDARIA I CATEDRÀTICS D’EOI (ORDRE 22.12.2009-DOCV 6175, 30.12.2009)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació. 


dijous, 25 de febrer de 2016

DOCV 7728 (25.02.2016): ES REGULEN ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL I DE PROVISIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA EN RÈGIM D’INTERINITAT

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/25/pdf/2016_1217.pdf

dimecres, 24 de febrer de 2016

DOCV 7727 (24.02.2016): PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT 2016 DE L'ESCOLA DE ESPORT DE LA GENERALITAT.

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2016, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de Formació Permanent 2016 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors i tècnics esportius. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1271.pdf

divendres, 19 de febrer de 2016

DOCV 7724 (19.02.2016): S'AUTORITZA L'AULA DE CULTURA CLÀSSICA A SAGUNT, SAGUNTINA DOMUS BAEBIA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/19/pdf/2016_980.pdf

divendres, 12 de febrer de 2016

DOCV 7717 (11.02.2016): RESOLUCIÓ SOBRE LA DESIGNACIÓ I/O ELECCIÓ DELS VOCALS DEL CONSELL SOCIAL DELS CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FP

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, conjunta de la Direcció General d'Ocupació i Formació, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre la designació i/o elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

dimecres, 10 de febrer de 2016

DOCV 7716 (10.02.2016): ES CONVOQUEN ESTADES DE FORMACIÓ EN EMPRESES, ORGANITZACIONS O INSTITUCIONS PER A PROFESSORAT DE FP, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I ESPORTIUS (2016)

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol durant l'any 2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/10/pdf/2016_849.pdf

DOCV 7716 (10.02.2016): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS.

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/10/pdf/2016_849.pdf


DOCV 7722 (17.02.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/17/pdf/2016_1069.pdf


DOCV 7725 (22.02.2016):
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/22/pdf/2016_1197.pdfDOCV 7727 (24.02.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1260.pdf


DOCV 7735 (07.03.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat


dimarts, 9 de febrer de 2016

DOCV 7715 (09.02.2016): ES DETERMINA EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT PER A L’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER ALS CURSOS INTENSIUS D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE GRAU SUPERIOR EN L’ESPECIALITAT DE FUTBOL (CEIFP DE XEST, CURS 2015 – 2016)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per als cursos intensius d'ensenyaments esportius de grau superior en l'especialitat de Futbol al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/09/pdf/2016_660.pdf

dilluns, 8 de febrer de 2016

DOCV 7714 (08.02.2016): ES CONVOQUEN LES PROVES D’ACCÉS , ES DETERMINA EL CALENDARI, EL PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER A CURSAR ELS CICLES DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL I FUTBOL SALA EN EL CEIFP DE XEST (CURS 2015 – 2016)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de cicle inicial i cicle final de grau mitjà de Futbol i Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/08/pdf/2016_658.pdf

dijous, 4 de febrer de 2016

DOCV 7712 (04.02.2016): CORRECCIÓ DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES EN PRÀCTIQUES, TUTORS, COORDINADORS I ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2014-2015)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 d'agost de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2014-2015

dimecres, 3 de febrer de 2016

DOCV 7711 (03.02.2016): ES CONVOQUEN LES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS QUE CONDUEIXEN A LES TITULACIONS DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR, I A LES FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL II i DE NIVELL III

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/03/pdf/2016_647.pdf


DOCV 7713 (05.02.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/05/pdf/2016_755.pdf