dimarts, 30 de juny de 2015

DOCV 7560 (30.06.2015): BASES DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL CLUB DELS DEURES A DESENROTLLAR EN DETERMINATS CENTRES D'EDUC. PRIMÀRIA (CURS 2015-2016)

ORDE 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6068.pdf

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària, sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016. 

DOCV 7560 (30.06.2015): CRITERIS PER A LA DOTACIÓ DE PLANTILLES I DETERMINACIÓ DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PROFESSORAT DELS CENTRES D'ESO, BATXILLERAT I FP.

ORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6065.pdf

dijous, 25 de juny de 2015

DOCV 7556 (25.06.2015): ES CONVOCA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'ALUMNAT DE CENTRES D'EDUC. ESPECIAL O D'UNITATS D'EDUC. ESPECIAL EN CENTRES ORDINARIS

ORDE 67/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5950.pdf

DOCV 7556 (25.06.2015): ES CONVOCA EL PROGRAMA EXPERIMENTAL "COORDINACIÓ HORÀRIA", PER ALUMNAT QUE CURSA ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA I EDUC. SECUNDÀRIA SIMULTÀNIAMENT (CURS 2015-2016)

ORDE 68/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental denominat «Coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2015-2016.

dilluns, 22 de juny de 2015

DOCV 7553 (22.06.205): BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVICI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2015-2016)

ORDE 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servici de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/22/pdf/2015_5866.pdf

DOCV 7553 (22.06.205): ES REGULA LA CONSTITUCIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA BORSA D'INSPECTORS PER A L'EXERCICI TEMPORAL.

ORDE 66/2015, de 18 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Orde 51/2012, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la constitució i el funcionament de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/22/pdf/2015_5867.pdf

divendres, 19 de juny de 2015

DOCV 7552 (19.06.2015): INSTRUCCIÓNS PER A L'ORDENACIÓ ACADÈMICA I L'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES D'EDUC. SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5736.pdf

DOCV 7552 (19.06.2015): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANTIZACIÓ DELS SERVICIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS AUTORITZATS. CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5734.pdf

DOCV 7552 (19.06.2015): ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2015-2016 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5733.pdf


DOCV 7597 (20.08.2015)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2015-2016 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/20/pdf/2015_7151.pdf

DOCV 7552 (19.06.2015): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC, ES DETERMINA EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER A CURSAR LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ (FUTBOL I VELA). XEST, 2015-2016

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5738.pdf

DOCV 7552 (19.06.2015): ES CONVOQUEN AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR (CENTRES PÚBLICS I PRIVATS). CURS ESCOLAR 2015-2016

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5843.pdf

dimecres, 17 de juny de 2015

DOCV 7550 (17.06.2015): CONDICIONS PER A SER USUARI DEL TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (2015-2016)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5726.pdf

DOCV 7550 (17.06.2015): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS AL MÈRIT EN L'EDUCACIÓ ALS DOCENTS NO UNIVERSITARIS

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

DOCV 7550 (17.06.2015): ES CONVOQUEN I REGULEN LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ESCOLARITZACIÓ EN EDUC. INFANTIL (1r. CICLE). CURS 2015-2016

ORDE 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i regulen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5737.pdf

dimarts, 16 de juny de 2015

DOCV 7549 (16.06.2015): AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER MITJÀ DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL O VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ (FAMÍLIA PROFESSIONAL SERVICIS SOCIOCULTURALS,INFORMADOR JUVENIL)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen, a la Comunitat Valenciana, distints procediments per a l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional Servicis Socioculturals i a la Comunitat, qualificació SSC567_3, informador juvenil.

DOCV 7549 (16.06.2015): CURRÍCULUM DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA, ACCÉS A ESTES ENSENYANCES I INCORPORACIÓ AL CATÀLEG DE TITULACIONS DE L'ESPECIALITAT DE CANT VALENCIÀ

DECRET 90/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg de titulacions l'especialitat Cant Valencià. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/16/pdf/2015_5651.pdf

DOCV 7548 (15.06.2015): ADJUDICACIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (SEGONA FASE)

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5543.pdf

DOCV 7548 (15.06.2015): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR.

ORDE 63/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5640.pdf

divendres, 12 de juny de 2015

DOCV 7546 (12.06.2015): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LES OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5587.pdf

DOCV 7546 (12.06.2015): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS DEL COS DE MESTRES.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5586.pdf

DOCV 7546 (12.06.2015): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, SUBGRUP SUPERIOR.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5585.pdf

DOCV 7546 (12.06.2015): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS DEL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, D'EOI, i DE FP.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5584.pdf

dijous, 11 de juny de 2015

DOCV 7544 (10.06.2015): ES REGULA L'ACCÉS A L'OFERTA DE FORMACIÓ I L'ASSIGNACIÓ DE CRÈDITS DEL PROFESSORAT DELS CENTRES DE L'ISEACV

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, conjunta de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula l'accés a l'oferta de formació permanent del professorat i l'assignació de crèdits per la participació en les esmentades activitats al personal docent dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5330.pdf

DOCV 7544 (10.06.2015): PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2015-2016 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5434.pdf


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs 2015-2016 en les escoles oficials d'idiomes a la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5568.pdf (DOCV 7548, 15.06.2015)

DOCV 7544 (10.06.2015): ESTABLIX EL CURRÍCULUM I ES DESPLEGA L'ORDENACIÓ GENERAL DE L'ESO I BATXILLERAT

DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
http://www.gva.es/downloads/publicados/2015_5410.pdf

divendres, 5 de juny de 2015

DOCV 7541 (05.06.2015): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER A FUNCIONARIS SUPRIMITS O DESPLAÇATS (COS DE MESTRES, PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLER). CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2015-2016 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5239.pdf

DOCV 7541 (05.06.2015): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIONS PROVISIONALS DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS, DELS COS DE PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLER

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5238.pdf

DOCV 7541 (05.06.2015): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE DESTINACIONS, PER A FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 29 de maig 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5237.pdf

DOCV 03.06.2015: ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER ALS SERVICIS DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR EN CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL PRIVATS CONCERTATS

ORDE 62/2015, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5226.pdf

DOCV 03.06.2015: S'ENCARREGA A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I A CENTRES PÚBLICS LA GESTIÓ I LES ENSENYANCES PER A L'OBTENCIÓ DELS CARNETS PROFESSIONALS.

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desplegament, durant el curs escolar 2014-2015, de l'Acord de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pel qual s'encarrega a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5149.pdf

DOCV 03.06.2015: CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIAS RENOVABLES

ORDE 60/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Energias Renovables.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5081.pdf

dimarts, 2 de juny de 2015

DOCV 7538 (02.06.2015): ES PROMOU DE MANERA EXPERIMENTAL L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, de manera experimental l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals, a través de diversos procediments oberts de manera permanent durant un any natural
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_4772.pdf

DOCV 7538 (02.06.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I MOBLAMENT

ORDE 61/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Moblament.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5082.pdf

DOCV 7538 (02.06.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE MITJÀ DEL TÍTOL DE TÈCNIC EN FUSTERIA I MOBLE

ORDE 59/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Fusteria i Moble.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5062.pdf

DOCV 7538 (02.06.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIES.

ORDE 58/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Artista Faller i Construcció d'Escenografies.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5053.pdf

dilluns, 1 de juny de 2015

DOCV 7537 (01.06.2015): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial corresponents al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/01/pdf/2015_5051.pdf

DOCV 7537 (01.06.2015): DISTINTS PROCEDIMENTS PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDADES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana distints procediments per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en les corresponents famílies professionals.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/01/pdf/2015_4771.pdf