dilluns, 27 de gener de 2014

DOCV 7200 (27.01.2014): CALENDARI, PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES (MCER). CURS 2013-2014

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent al curs acadèmic 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/27/pdf/2014_631.pdf

dijous, 23 de gener de 2014

DOCV 7198 (23.01.2014): ES DESPLEGA EL MARC PER A LA CONFIGURACIÓ DE LA MESA DE DIRECTORES I DIRECTORS DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA) (ENS. PRIM. i ENS. SEC.)

 ORDE 4/2014, de 17 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el marc per a la configuració de la mesa de directores i directors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/23/pdf/2014_516.pdf

divendres, 17 de gener de 2014

DOCV 7194 (17.01.2014): ES REGULEN DETERMINATS ASPECTES DE L’ORDENACIÓ DE LA FP DUAL A LA COMUNITAT VALENCIANA.

ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana


ÚLTIMA NORMATIVA ESTATAL:

BOE 10 (11.01.2014): BASES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

dimecres, 15 de gener de 2014

DOCV 7192 (15.01.2014): ES CONVOCA LA PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER, PER A PERSONES MAJORS DE VINT ANYS (CURS 2013 - 2014)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/15/pdf/2014_209.pdf

divendres, 10 de gener de 2014

DOCV 7188 (09.01.2014): MODIFICACIONS DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSADES PER LES ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2013-2014.

DOCV 7188 (09.01.2014): AUXILIARS DE CONVERSA, CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics i privats concertats als quals en el curs 2014-2015 s'assignaran auxiliars de conversa en llengües estrangeres.