divendres, 29 de maig de 2015

DOCV 7535 (28.05.2015): LLISTRES PROVISIONALS DE LES OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_5001.pdf

DOCV 7535 (28.05.2015): LLISTES PROVISIONALS DE LES OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS SUBGRUP SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_5000.pdf

DOCV 7535 (28.05.2015): LLISTRES PROVISIONALS DE LES OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional.

DOCV 7535 (28.05.2015): LLISTES PROVISIONALS DE LES OPOSICIONS AL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_4998.pdf

dimecres, 27 de maig de 2015

DOCV 7534 (27.05.2015): ES CONVOQUEN LES AJUDES PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (2015-2016)

ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/27/pdf/2015_4798.pdf

dimarts, 26 de maig de 2015

DOCV 7533 (26.05.2015): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4799.pdf

DOCV 7533 (26.05.2015): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014.

DOCV 7533 (26.05.2015): ES MODIFICA LES BASES REGULADORES DEL PROGRAMA EURODISSEA

ORDE 9/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica l'Orde 16/2014, de 5 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa Eurodissea
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4682.pdf

DOCV 7531 (22.05.2015): ES RECONEIX D'INTERÉS FORMATIU I PEDAGÒGIC L'ACTIVITAT REALITZADA PELS TUTORS DELS AUXILIARS DE CONVERSA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ d'11 maig de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es reconeix d'interés formatiu i pedagògic l'activitat realitzada pels tutors dels auxiliars de conversa durant el curs 2014-15.http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4537.pdf 

DOCV 7531 (22.05.2015): PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

ORDE 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques. 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4752.pdf

DOCV 7531 (22.05.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE MITJÀ DE TÈCNIC EN CONSTRUCCIÓ

ORDE 54/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Construcció
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4623.pdf

DOCV 7531 (22.05.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE MITJÀ DE TÈCNIC EN VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

ORDE 53/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Vídeo Discjòquei i So
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4622.pdf

dilluns, 18 de maig de 2015

DOCV 7526 (15.05.2015): INSTRUCCIONS PER A L'ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DE CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances artístiques professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4435.pdf

DOCV 7526 (15.05.2015): ADMISSIÓ, ACCÉS, MATRÍCULA I ASPECTES D'ORDENACIÓ GENERAL, PER A L'ALUMNAT D'ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA I DANSA

ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 49/2015, de 14 de maig, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

dimecres, 13 de maig de 2015

DOCV 7523 (12.05.2015): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL COS D'INSPECTORS AL SERVICI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4200.pdf

DOCV 7523 (12.05.2015): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS DE TRASLLATS DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, DE FP, D'EOI, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4199.pdf

dimecres, 6 de maig de 2015

DOCV 7519 (06.05.2015): CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS

ORDE 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4085.pdf

DOCV 7519 (06.05.2015): CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS, SUBGRUP SUPERIOR

ORDE 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària

DOCV 7519 (06.05.2015): CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, D'EOI i PROFESSORS TÈCNICS DE FP.

ORDE 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional.

DOCV 7519 (06.05.2015): CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS AL COS DE MESTRES

ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4077.pdf

dimarts, 5 de maig de 2015

DOCV 7518 (05.05.2015): CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE L'AVALUACIÓ INDIVIDUALITZADA DE 3r. PRIMÀRIA (CURS 2014-2015), DELS CENTRES EDUCATIUS QUE TENEN UN PROGRAMA EXPERIMENTAL PLURILINGÜE, QUE S'INCLOUEN EN L'ANNEX D'ESTA RESOLUCIÓ.

Condicions específiques per a la realització de les proves de l’avaluació individualitzada de tercer de Primària, del curs 2014- 2015, dels centres educatius regulats per l’Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Educació (programa experimental plurilingüe) , que s’inclouen en l’annex d’esta resolució.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/05/pdf/2015_4023.pdf

DOCV 7517 (04.05.2015): DATES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT DEL CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2014-2015, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/04/pdf/2015_3910.pdf

DOCV 7517 (04.05.2015): OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARIS (2015)

DECRET 57/2015, de 30 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/04/pdf/2015_3973.pdf

DOCV 7516 (30.04.2015): ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2015, de la Direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/30/pdf/2015_3777.pdf

DOCV 7516 (30.04.2015): CENTRES DOCENTS QUE EN EL CURS 2015-2016 APLICARAN EL PROGRAMA EXPERIMENTAL PLURILINGÜE

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2015-2016 aplicaran l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/30/pdf/2015_3894.pdf