dijous, 25 d’agost de 2016

DOCV 7857 (24.08.2016): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC, ES DETERMINA EL CALENDARI, I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE CICLE INICIAL D'ATLETISME, DE BUSSEIG ESPORTIU AMB ESCAFANDRE AUTÒNOM, DE SALVAMENT I SOCORRISME, DE BÀSQUET I DE FUTBOL (CURS 2016-20179

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de cicle inicial d'Atletisme, cicle inicial de Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom, cicle inicial de Salvament i Socorrisme, cicle inicial de Bàsquet i cicle inicial de Futbol, durant el curs acadèmic 2016-2017. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/24/pdf/2016_6539.pdf

DOCV 7856 (23.08.2016): S'ESTABLEIXEN ELS PREUS MÀXIMS QUE HAN DE PAGAR EL ALUMNES PELS PRODUCTES LACTIS ACOLLITS A L'AJUDA AL SEU CONSUM (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2016, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna per la qual s'estableixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2016/2017

DOCV 7854 (19.08.2016): ES CONVOQUEN ELS XXXV JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A XIQUETS I JÓVENS EN EDAT ESCOLAR I S'APROVEN LES BASES PER LES QUALS ES REGULEN.

RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per a xiquets i jóvens en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen.

DOCV 7850 (12.08.2016): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017

DOCV 7850 (12.08.2016): S'ESTABLEIX L'INFORME DE SALUT DE L'ESCOLAR, COM A DOCUMENT SANITARI D'UTILITZACIÓ OBLIGATÒRIA PER A L'ACCÉS A UN CENTRE ESCOLAR O PER A L'INICI D'ETAPA EDUCATIVA

ORDRE 6/2016, de 4 d'agost 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estableix l'informe de Salut de l'Escolar, com a document sanitari d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'etapa educativa. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/12/pdf/2016_6508.pdf

DOCV 7847 (09.08.2016): ES PRORROGA AL IES Nº 1 DE CHESTE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL DE BATXILLERAT D'EXCEL·LÈNCIA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es prorroga, durant el curs 2016-2017, la Resolució de 20 de maig de 2013, per la qual s'autoritza la implantació d'un programa experimental de Batxillerat d'excel·lència en l'IES número 1 de Cheste durant el curs 2013-2014 únicament per a l'alumnat de segon de Batxillerat.

DOCV 7846 (08.08.2016): ES MODIFICA L'ORDRE PER LA QUAL ES REGULEN LES TITULACIONS ADMINISTRATIVES QUE FACULTEN PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, DEL VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES.

ORDRE 44/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana. 

dimarts, 16 d’agost de 2016

DOCV 7851 (16.08.2016): ES CREEN ELS CENTRES DE FORMACIÓ, INNOVACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS (CEFIRE) GENERALS D'ELX, GANDIA I SAGUNT, I ELS CEFIRE ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ INCLUSIVA, ED. INFANTIL, PLURILINGÜISME, ÀMBIT CIENTÍFIC TECNOLÒGIC I MATEMÀTIC, ÀMBIT HUMANÍSTIC I SOCIAL I ÀMBIT ARTISTICOEXPRESSIU

RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es creen els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) generals d'Elx, Gandia i Sagunt i els CEFIRE específics d'Educació Inclusiva, Educació Infantil, Plurilingüisme, Àmbit Científic Tecnològic i Matemàtic, Àmbit Humanístic i Social i Àmbit Artisticoexpressiu. 


DOCV 7871 (12.09.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'agost de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es creen els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) generals d'Elx, Gandia i Sagunt i els CEFIRE específics d'Educació Inclusiva, Educació Infantil, Plurilingüisme, Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic, Àmbit Humanístic i Social i Àmbit Artisticoexpressiu.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/12/pdf/2016_6968.pdf


DOCV 7893 (10.10.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'agost de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es creen els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) generals d'Elx, Gandia i Sagunt i els CEFIRE específics d'Educació Inclusiva, Educació Infantil, Plurilingüisme, Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic, Àmbit Humanístic i Social i Àmbit Artisticoexpressiu.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/10/pdf/2016_7814.pdf

divendres, 5 d’agost de 2016

DOCV 7845 (05.08.2016): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2015-2016.

DOCV 7845 (05.08.2016): ES MODIFICA L'ORDRE 53/2012 DE 8 D'AGOST, QUE REGULA EL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

ORDRE 43/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 53/2012, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servei de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria d'educació.

dimecres, 3 d’agost de 2016

DOCV 7842 (02.08.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'APLICACIÓ DELS PROGRAMES DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I DEL RENDIMENT (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació dels Programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment per al curs 2016-2017.

DOCV 7841 (01.08.2016): ES DICTEN INSTRUCCION PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES UNITATS ESPEC´FIQUES DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE (EI, 2n. CICLES, EP. I ESO) (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge ubicades en centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària per al curs 2016-2017.