divendres, 29 de setembre de 2017

DOCV 8138 (29.09.2017): ES CONVOCA EL PROCÉS PER A LA CONSTITUCIÓ DE CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana. 

dilluns, 25 de setembre de 2017

DOCV 8134 (25.09.2017): DATA DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL B1 (ANGLÉS) EN CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE 2017 (EOI-VALÈNCIA), PER A LES PERSONES AFECTADES PER LA VAGA DE PROFESSORAT D'EOI DEL 06.09.2017

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix la data per a la realització de la prova de certificació del nivell B1 d'anglés en la convocatòria extraordinària de 2017 en l'Escola Oficial d'Idiomes de València per a aquelles persones afectades per les incidències de la vaga de professorat d'EOI del 6 de setembre de 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/25/pdf/2017_8315.pdf

DOCV 8134 (25.09.2017): CONVOCATÓRIA D'ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS. SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017. 

DOCV 8134 (25.09.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENARIES DIRIGIDES A ALUMNAT DE CENTRES D'EDUC. ESPECIAL, O D'UNITATS D'EDUC. ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2017.

dijous, 21 de setembre de 2017

DOCV 8132 (21.09.2017): S'ANOMEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (PROCEDIMENT SELECTIU, ORDRE 15/2017, DE 10 D'ABRIL)


RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport


DOCV 8133 (22.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.dimecres, 20 de setembre de 2017

DOCV 8131 (20.09.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DE LES PERSONES ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.

dimarts, 19 de setembre de 2017

DOCV 8130 (19.09.2017): ES MODIFICA L'AUTORITZACIÓ DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PRIVATS

RESOLUCIÓ de 21 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l'annex. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/19/pdf/2017_7899.pdf


DOCV 8170 (15.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 d'agost de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l'annex. 

DOCV 8130 (19.09.2017): ES NOMENA FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CONVOCATÒRIA ORDRE 16/2017)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/19/pdf/2017_8074.pdf

dilluns, 18 de setembre de 2017

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈNIC EN OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIPERBÀRIQUES

DECRET 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8047.pdf


DOCV 8132 (21.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DE TÈCNIC O TÈCNICA EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

DECRET 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/18/pdf/2017_8045.pdf


DOCV 8132 (21.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL

DECRET 118/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Paisatgisme i Medi Rural.

DOCV 8129 (18.09.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

DECRET 117/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Assistència a la Direcció.

dimarts, 12 de setembre de 2017

DOCV 8125 (12.09.2017) :ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENDENTS D'AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.


DOCV 8126 (13.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

dimarts, 5 de setembre de 2017

DOCV 8120 (05.09.2017): S'ADOPTEN MESURES URGENTS PER A L'APLICACIÓ, DURANT EL CURS 2017-2018, DELS PROJECTES LINGÜÍSTICS DE CENTRE

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET LLEI 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre. 

divendres, 1 de setembre de 2017

DOCV 8118 (01.09.2017): CRITERIS PER A ACREDITAR I EXPEDIR EL CERTIFICAT DE NIVELL A1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ PER LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/01/pdf/2017_7495.pdf


DOCV 8119 (04.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

DOCV 8107 (17.08.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ I BAIXA DE LES ESCOLES DE M´SUICA, ESCOLES DE DANSA I ESCOLES DE MÚSICA I DANSA, EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 30/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/17/pdf/2017_7476.pdf


DOCV 8119 (04.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 35/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i baixa, de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

DOCV 8106 (16.08.2017): ES CONVOQUEN ELS XXXVI JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EDAT ESCOLAR.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/16/pdf/2017_7452.pdf


DOCV 8142 (05.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'agost de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/05/pdf/2017_8674.pdf

DOCV 8104 (11.08.2017): ES RELACIONA EL CATÁLEG D'UNITATS, LES CREACIONS, SUPRESSIONS I MODIFICACIONS DE LLOCS DE TREBALL DOCENTS I ES PUBLICA LA PLANTILLA ORGÀNCIA DEL COS DE MESTRES.

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es relaciona el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/11/pdf/2017_7303.pdf