diumenge, 31 d’agost de 2014

DOCV 7349 (29.08.2014): ES REGULEN ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

ORDE 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/29/pdf/2014_7890.pdf


DOCV 7360 (15.09.2014):

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/15/pdf/2014_8370.pdf

DOCV 7347 (27.08.2014): S'ESTABLIXEN LES BASES I ES CONVOQUE AJUDES PER AL CENTRES PRIVATS QUE IMPARTISQUEN CICLES FORMATIUS DE FPB I 2N CURS DE PQPI (DEL 01.09 AL 31.12.2014)

ORDE 70/2014, de 25 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases i es convoquen ajudes (per al període comprés entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2014) per als centres privats que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Bàsica i els segons cursos de programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.

DOCV 7341 (19.08.2014): S'ESTABLIXEN ELS PREUS MÀXIMS QUE HAN DE PAGAR ELS ALUMNES PELS PRODUCTES LACTIS EN CENTRES ESCOLARS (2014-2015)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2014, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2014-2015.

DOCV 7340 (18.08.2014): RELACIÓ DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 2014-2015

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat per al curs 2014-2015.

dimecres, 13 d’agost de 2014

DOCV 7338 (13.08.2014): ES REGULA LA CERTIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I EL SEU NIVELL BÀSIC PER A L’ALUMNAT (FPB, FP GRAU MITJÀ, FP GRAU SUPERIOR)

ORDE 1/2014, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l'alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

dimarts, 12 d’agost de 2014

divendres, 8 d’agost de 2014

DOCV 7333 (06.08.2014): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS D'INCORPORACIÓ, MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DELS CONCERTS EDUCATIUS (EI., EE., EP., ESO., BAT., CCFF)

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, educació especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.

DOCV 7332 (05.08.2014): PROGRAMA EXPERIMENTAL D'EDUC. PRIMÀRIA "CLUB DELS DEURES" PER AL CURS 2014-2015 (CASTELLÓ DE LA PLANA, VALL D'UIXÓ I ALMASSORA)

ORDE 65/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca per al curs 2014-2015 el programa experimental Club dels Deures, a desenrotllar en els centres docents sostinguts amb fons públics d'Educació Primària de les localitats de Castelló de la Plana, la Vall d'Uixó i Almassora.

divendres, 1 d’agost de 2014

DOCV 7330 (01.08.2014): S'ACTUALITZA LA NORMATIVA QUE REGULA L'ELABORACIÓ DELS PLANS DE CONVIVÈNCIA, I S'ESTABLIXEN ELS PROTOCOLS D'ACTUACIÓ I INTERVENCIÓ EN ELS SUPÒSITS DE VIOLÈNCIA ESCOLAR

ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'establixen els protocols d'actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar.

DOCV 7330 (01.08.2014): PROGRAMA EXPERIMENTAL PER AL FOMENT DE L'ÚS DE LLIBRES DE TEXT EN TAULETES TÀCTILS DIGITALS

ORDE 63/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un programa experimental per al foment de l'ús de llibres de text en tauletes tàctils digitals en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana i es dóna continuïtat als ja establits.