dimarts, 31 d’octubre de 2017

DOCV 8160 (31.10.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS EN EL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (ORDRE 15/2016, DE 16 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment selectiu d'ingrés en el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 15/2016, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8160 (31.10.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS EN ELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENTS SECUNDARI, PROFESSSORS D'EOI, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORS TÈNICS DE FP (ORDRE 13/2016, DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 8160 (31.10.2017): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS AL COS DE MESTRES (ORDRE 11/2016. DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés al cos de mestres, convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/31/pdf/2017_9627.pdf


DOGV 8184 (05.12.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés al cos de mestres, convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dijous, 26 d’octubre de 2017

DOCV 8157 (26.10.2017): RÈGIM JURÍDIC DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LES ADMINSITRACIONS LOCALS PER A LA CONSTRUCCIÓ, L'AMPLIACIÓ, L'ADEQUACIÓ, LA REFORMA I L'EQUIPAMENT DE CENTRES

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat.

DOCV 8157 (26.10.2017): ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2017, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9215.pdf

dimarts, 24 d’octubre de 2017

DOCV 8155 (24.10.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018. 

divendres, 20 d’octubre de 2017

DOCV 8153 (20.10.2017): S'AUTORITZA A IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓ I AVALUACIÓ DEL NIVELLS AI1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE COENIXEMENTS DE VALENCIÀ

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

DOCV 8153 (20.10.2017): CENTRES QUE S'AUTORITZEN PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LES PROVES D'ACCÉS.

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritzen per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés els centres que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

DOCV 8153 (20.10.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DEL TÌTOL DE TÈCNI O TÈCNICA EN ESTÈTICA I BELLESA

DECRET 158/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Estètica i Bellesa. 

DOCV 8153 (20.10.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL

DECRET 157/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.

DOCV 8153 (20.10.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA EN CONFORMACIÓ PER EMMOLTLLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

DECRET 155/2017 de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Conformació per Emmotllament de Metalls i Polímers 

DOCV 8153 (20.10.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR EN GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

DECRET 154/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials. 

dijous, 19 d’octubre de 2017

DOCV 8152 (19.10.2017): ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MIXTA PER LA QUAL ES REGULEN LES PROVES HOMOLOGADES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LES LLENGüES ALEMANYA, FRANCESA, ANGLESA I ITALIANA, CURSADES PER L'ALUMNAT D'ESO I FP (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2017, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres per al curs acadèmic 2017-2018 de la comissió mixta prevista en l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

dilluns, 16 d’octubre de 2017

DOCV 8149 (16.10.2017):ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS D'INSPECTORS (CONVOCATÒRIA ORDRE 12/2016, DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/16/pdf/2017_8571.pdf


DOCV 8160 (31.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per l'Ordre 12/2016, de 3 de maig.

DOCV 8148 (13.10.2017): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORAIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8148 (13.10.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ÈLIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.

DOCV 8148 (13.10.2017): S'ESTABLEIX EL PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2017-2018. 

dimarts, 10 d’octubre de 2017

DOCV 8146 (10.06.17): ES REGULA L'AVALUACIÓ EN ESO, BAT, I EN ELS ENSENYAMENTS DE LES PERSONES ADULTES


ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

divendres, 6 d’octubre de 2017

DOCV 8143 (06.10.2017): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC/A DI DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/06/pdf/2017_8733.pdf

DOCV 8160 (31.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

dimarts, 3 d’octubre de 2017

DOCV 8140 (03.10.2017): ES CONVOQUEN PROVES DIRIGIDES A L'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DE NIVELLS 2 I 3.

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

DOCV 8140 (03.10.2017): S'APROVA EL PLA GENERAL D'ACUTACIÓ ANUAL (PGAA) DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017-2018)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.