dilluns, 30 de novembre de 2015

DOCV 7668 (30.11.2015): ES CONCEDIXEN AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUÏTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (ENSENYAMENTS OBLIGATORIS, FP BÀSICA). CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria i es concedeixen ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, pel curs 2015-2016.

dilluns, 23 de novembre de 2015

DOCV 7663 (23.11.2015): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ SOBREL EL CURRÍCULUM (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la que s'amplia el termini de justificació de la convocatòria del concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/23/pdf/2015_9460.pdf

DOCV 7662 (20.11.2015): ES CONCEDIXEN AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUÏTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR ((ENSENYAMENTS OBLIGATORIS, FP BÀSICA). CURS 2015-2016.

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria i es concedixen ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de Formació Professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, pel curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/20/pdf/2015_9483.pdf

dimecres, 18 de novembre de 2015

DOCV 7660 (18.11.2015): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 15 d'octubre de 2015, corresponents al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9313.pdf

DOCV 7660 (18.11.2015): ES MODIFICA EL CURRÍCULUM DE LES MATÈRIES QUE FORMEN PART DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf DOCV 7660 (18.11.2015): FASE DE PRÀCTIQUES DELS ASPIRANTS SELECCIONATS AL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Orde 48/2015, de 4 de maig.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9258.pdf


dilluns, 16 de novembre de 2015

DOCV 7658 (16.11.2015): CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE PROFESSORS I MESTRES DE TALLER - 2015

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de plazas en los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9257.pdf

DOCV 7658 (16.11.2015): CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES (EI. EP. EE. 1r.CICLE ESO) - 2015

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de plazas en el cuerpo de maestros para cubrir puestos vacantes en centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en institutos, departamentos de orientación en institutos y de centros de formación de personas adultas dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9256.pdf

dilluns, 9 de novembre de 2015

DOCV 7653 (09.11.2015): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/09/pdf/2015_8943.pdf

dijous, 5 de novembre de 2015

DOCV 7651 (05.11.2015): S'AUTORITZA ELS CENTRES ASSENYALATS PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LES PROVES D'ACCÉS

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres assenyalats en l'annex d'aquesta resolució
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/05/pdf/2015_8889.pdf

dilluns, 2 de novembre de 2015

DOCV 7648 (02.11.2015): S’AMPLIA EL TERMINI DE GRAVACIÓ I POSADA A DISPOSICIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LA PGA (ESO, BAT) – CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, conjunta de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/02/pdf/2015_8795.pdf