dijous, 11 de maig de 2017

DOCV 8037 (11.05.2017): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS PER A INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada