dijous, 11 de maig de 2017

DOCV 8037 (11.05.2017): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS EN EL COS DOCENT DE PROFESSORS I PROFESSORES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada