dimarts, 26 d’abril de 2016

DOCV 26/04/2016: S'ESTABLEIXEN EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ (EI, EP. ESO, BAT), EN CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS. CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2016, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2016-2017, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2731.pdf


RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2016, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2016-2017, en l'àmbit competencial de la província de Castelló
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2733.pdf


RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2016, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2016-2017, en l'àmbit competencial de la província de València
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2735.pdf


DOCV 26/04/2016: ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS QUE EN EL CURS ESCOLAR 2016-2017 APLICARAN UN PROGRAMA EXPERIEMTNAL PLURILINGÜE.

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2016-2017 aplicaran l'Ordre de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/22/pdf/2016_2501.pdf

DOCV 7767 (25.04.2016): ES MODIFICA L'ADSCRIPCIÓ DE CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A INSTITUTS I SECCIONS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/25/pdf/2016_2774.pdf

DOCV 7767 (25.04.2016): S'APROVA L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DE PLACES DEL COS DE MESTRES (RESOLUCIÓ 12.11.2015)

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per la Resolució de 12 de novembre de 2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/25/pdf/2016_2781.pdf

DOCV 7765 (21.04.2016): ES REGULA EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT EN ELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS (EI, EP, ESO, BAT)

ORDRE 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf


DOCV 7796 (02.06.2016):
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/02/pdf/2016_3982.pdf

dimecres, 20 d’abril de 2016

DOCV 7763 (19.04.2016): CONTINGUT BÀSIC DELS CURSOS DE FORMACIÓ HIGIENICOSANITÀRIA DIRIGITS A PROFESSIONALS QUE REALITZEN ACTIVITATS DE TAUATGE, PÍRCING O MICROPIGMENTACIÓ, QUE NO TINGUEN EL TÍTOL DE TÈCNIC MITJÀ O SUPERIOR EN ESTÈTICA, I LA SEUA HOMOLOGACIÓ

ORDRE 1/2016, de 12 d'abril, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el contingut bàsic dels cursos de formació higienicosanitària, dirigits a professionals que realitzen activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació que no tinguen el títol de Tècnic Mitjà o Superior en Estètica, i el procediment d'homologació de cursos de formació
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/19/pdf/2016_2575.pdf

dilluns, 18 d’abril de 2016

DOCV 7762 (18.04.2016): NOUS CENTRES QUE PASSEN A FORMAR PART DE LA XARXA DE CENTRES DOCENTS PLURILINGÜES EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2016-2017 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2327.pdf

DOCV 7762 (18.04.2016): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I EL NOMENAMETNS DE DIRECTORS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2016, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2500.pdfDOCV 7810 (21.06.2016) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'abril de 2016, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres del ISEACV.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/21/pdf/2016_4135.pdf

DOCV 7762 (18.04.2016): ES REGULA L'ADMISSIÓ EN CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS D'EI, EP. ESO I BAT

DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2552.pdf

dimecres, 6 d’abril de 2016

DOCV 7754 (06.04.2016): S’ACTUALITZA I ES REGULA EL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL FITXER D’EXPERTS DOCENTS DEL SERVEF, PER A IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2016, de la directora general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'actualitza la relació d'especialitats i es modifica la Resolució d'1 de febrer de 2007, del mateix òrgan, per la qual es regula el procediment de gestió del fitxer d'experts docents per a impartir cursos de formació professional als centres de formació de titularitat de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/06/pdf/2016_2214.pdf

dimarts, 5 d’abril de 2016

DOCV 7753 (05.04.2016): ES REGULA LA SOL•LICITUD DE PARTICIPACIÓ I L’APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES I EL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES ELECTRÒNIC, E-PEL (+14), EI, EP, ES i FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, I S’EXTABLEIX EL RECONEIXEMENT COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/05/pdf/2016_2042.pdf

DOCV 7751 (01.04.2016): ES CONVOCA LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA QUE ACREDITA ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA FORMACIÓ EQUIVALENT EXIGIDA EN L’ARTICLE 100 DE LA LOE, PER AQUELLES PERSONES QUE PER TITULACIÓ NO PODEN ACCEDIR ALS ESTUDIS DE MÀSTER QUE HABILITEN PER A L’EXERCICI DE PROFESSOR D’ESO I BATXILLERAT, FP I ENSENYAMENTS D’IDIOMES.

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la formació pedagògica i didàctica preparatòria per a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/01/pdf/2016_2163.pdf