divendres, 28 de setembre de 2018

DOGV 8393 (28.09.2018): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (2017-2018)


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 22 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOGV 8393 (28.09.2018): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D'ESO (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2017-2018.

DOGV 8393 (28.09.2018): ES DETERMINA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI I CATEDRÀTICS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES I D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.


RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es determina el termini de presentació de sol·licituds del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny convocats per les ordres 14/2018 i 15/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, respectivament.

dijous, 27 de setembre de 2018

DOGV 8392 (27.09.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES DE FP. A DETERMINATS CICLES FORMATIUS.RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.

dimarts, 25 de setembre de 2018

DOGV 8390 (25.09.2018): S'APROVEN DUES CONVOCATÒRIES DE PROVES DIRIGIDES A L'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DE NIVELLS 2 I 3, EN L'ÀMBIT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ. (2019)


RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aproven, per a l'exercici 2019, dues convocatòries de proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació en la Comunitat Valenciana. 

DOGV 8390 (25.09.2018): ES CONVOQUEN LES PROVES, I ES DICTEN LES INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA INSCRIPCIÓ I LA GESTIÓ DE LA PROVA PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES MAJORS DE DÍHUIT ANYS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2018-2019 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

DOGV 8390 (25.09.2018): ES CORREGEIX LA RESOLUCIÓ DE 10 DE SETEMBRE DE 2018, PER LA QUAL NOMENA FUNCIONÀIRES EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES (ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL)


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual corregeix la Resolució de 10 de setembre de 2018, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de mestres les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dimecres, 12 de setembre de 2018

DOGV 8381 (12.09.2018): NOMENAMENT DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES, SELECCIONATS EN EL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER L'ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL


RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de mestres les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/8398]

DOGV 8381 (12.09.2018): S'APROVA EL PLA GENERAL D'ACTUACIÓ ANUAL (PGAA) DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ (2018-2019)


RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

dilluns, 10 de setembre de 2018

DOGV 8379 (10.09.2018): S'EXTABLEIX LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D'ACCÉS A PRIMER CURS DE DANSA PER AL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA DE CASTELLÓ (2018-2019)


RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix la segona convocatòria del procés d'accés a primer curs de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019

dijous, 6 de setembre de 2018

DOGV 8377 (06.09.2018): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), EP., EE. ESO i FPB.


RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica. 

dilluns, 3 de setembre de 2018

DOGV 8374 (03.09.2018): ES RESOLEN LES SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENDENTS D'AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS - 2018

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/03/pdf/2018_8178.pdf