dimecres, 25 de març de 2015

DOCV 7492 (25.03.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL

ORDE 31/2015, de 13 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/25/pdf/2015_2446.pdf

DOCV 7492 (25.03.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

ORDE 29/2015, de 13 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Producció d'Audiovisuals i Espectacles.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/25/pdf/2015_2436.pdf

DOCV 7492 (25.03.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE MITJÀ TÈCNIC EN PREIMPRESSIÓ DIGITAL

ORDE 28/2015, de 12 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Preimpressió Digital.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/25/pdf/2015_2368.pdf

dilluns, 23 de març de 2015

DOCV 7489 (20.03.2015): S'ESTABLIX EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT (EI., EP., ESO., BAT., FP). CURS 2015-2016

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2422.pdf

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província de Castelló.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2423.pdf

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província de València.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2425.pdf

dimarts, 17 de març de 2015

DOCV 7484 (12.05.2015): ES CONVOQUEN AJUDES PER ALS CENTRES PRIVATS QUE IMPARTISQUEN ELS 2n. CURSOS DE PQPI (PERÍODE 01.01.2015 AL 30.06.2015)

ORDE 26/2015, de 10 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases i es convoquen ajudes (per al període comprés entre l'1 de gener 2015 i el 30 de juny de 2015) per als centres privats que durant el curs 2014-2015 impartisquen els segons cursos de programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/12/pdf/2015_2229.pdf

dimarts, 10 de març de 2015

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DE TÈCNIC SUPERIOR EN ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

ORDE 19/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2109.pdf

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DE TÈCNIC SUPERIOR EN REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

ORDE 18/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles.

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DE TÈCNIC SUPERIOR ENSO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

ORDE 17/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles.

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DE TÈCNIC EN MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

ORDE 16/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Manteniment Electromecànic.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2102.pdf

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DE TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

ORDE 15/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2101.pdf

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DE TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL

ORDE 14/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2100.pdf

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINSITRACIÓ I FINANCES

ORDE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2099.pdf

DOCV 7482 (10.03.2015): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

ORDE 12/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2098.pdf

DOCV 7481 (09.03.2015): ES MODIFICA L'ADSCRIPCIÓ DE CENTRES PRIVATS AMB ENSENYANCES CONCERTADES D'EP A CENTRES PRIVATS AMB ENSENYANCES CONCERTADES D'ESO

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres privats amb ensenyances concertades d'Educació Primària a centres privats amb ensenyances concertades d'Educació Secundària Obligatòria. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/09/pdf/2015_2068.pdf

DOCV 7480 (06.03.2015): ES MODIFICA L'ADSCRIPCIÓ DE CENTRES QUE IMPARTIXEN ENSENYANCES D'EP A INSTITUTS I SECCIONS DE SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que impartixen ensenyances d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/06/pdf/2015_1988.pdf

DOCV 7480 (06.03.2015): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS (ORDRE 22/12/2009)

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/06/pdf/2015_1931.pdf

dimarts, 3 de març de 2015

DOCV 7477 (03.03.2015): S'AUTORITZA L'AULA DE CULTURA CLÀSSICA "SAGUNTINA DOMUS BAEBIA" A SAGUNT (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/03/pdf/2015_1735.pdf