dilluns, 30 de gener de 2017

DOCV 7968 (30.01.2017): PROVES D'ACCÉS (CARÁCTER ESPECÍFIC), CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE CICLE INICIAL I CICLE FINAL DE GRAU MITJÀ I CICLE SUPERIOR DE GRAU SUPERIOR DE FUTBOL I FUTBOL SALA, CICLE INICIAL DE GRAU MITJÀ I CICLE SUPERIOR DE GRAU SUPERIOR D'ESGRIMA I CICLE INICIAL DE GRAU MITJÀ D'HÍPICA EN CIFP DE XEST (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de cicle inicial i cicle final de grau mitjà i cicle superior de grau superior de Futbol i Futbol Sala, cicle inicial de grau mitjà i cicle superior de grau superior d'Esgrima i cicle inicial de grau mitjà d'Hípica, en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/30/pdf/2017_704.pdf

dimarts, 24 de gener de 2017

DOCV 7964 (24.01.2017): S'APROVA EL REGLAMENT DE CONCERTS EDUCATIUS EN LA COMUNITAT VALENCIANA, I ES CONVOCA EL PROCÉS GENERAL D'ACCÉS O RENOVACIÓ.

DECRET 6/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de concerts educatius en la Comunitat Valenciana i es convoca el procés general d'accés o renovació.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/24/pdf/2017_532.pdf


DOCV 7972 (03.02.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 6/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de concerts educatius en la Comunitat Valenciana i es convoca el procés general d'accés o renovació. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/03/pdf/2017_872.pdf

dijous, 19 de gener de 2017

DOCV 7961 (19.01.2017): ES CONVOCA LA PROVA PER A PERSONES MAJORS DE VINT ANYS PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLER, CORRESPONENT AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2017, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/19/pdf/2017_421.pdf

DOCV 7966 (26.01.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/26/pdf/2017_611.pdf

DOCV 7966 (26.01.2017) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de gener de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/26/pdf/2017_610.pdf

dilluns, 16 de gener de 2017

DOCV 7958 (16.01.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/16/pdf/2017_262.pdf

DOCV 7958 (16.01.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A LA REDUCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR, EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament dels programes per a la reducció de l'abandonament escolar per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/16/pdf/2017_259.pdf

DOCV 7958 (16.01.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/16/pdf/2016_10308.pdf

DOCV 7958 (16.01.2017): ES CONVOCA CONCURS DE MÉRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/16/pdf/2017_202.pdfDOCV 7966 (26.01.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/26/pdf/2017_611.pdf

DOCV 7964 (24.01.2017) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/24/pdf/2017_527.pdf

DOCV 7961 (19.01.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/19/pdf/2017_410.pdf

DOCV 7958 (16.01.2017): ES CONVOCA UN PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ PER LLIURE DESIGNACIÓ, DE DIRECTORS O DIRECTORES DE CIFP DEPENDENTS DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual convoca un procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/16/pdf/2017_196.pdf

divendres, 13 de gener de 2017

DOCV 7957 (13.01.2017): ES DECLARA APROVADA LA LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS (RESOLUCIÓ DE 17 D’OCTUBRE DE 2016)

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per la Resolució de 17 d'octubre de 2016 (DOGV 7902, 24.10.2016), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/13/pdf/2017_185.pdf


DOCV 7958 (16.01.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per la Resolució de 17 d'octubre de 2016 (DOGV 7902, 24.10.2016), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/16/pdf/2017_258.pdf


dijous, 12 de gener de 2017

DOCV 7956 (12.01.2016): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR, I A LES FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL I i DE NIVELL III

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2017_181.pdf

DOCV 7961 (19.01.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de desembre de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III.

dimecres, 11 de gener de 2017

DOCV 7955 (11.01.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ A LA MILLORA (PAM), EL PROGRAMA DE REFORÇ PER A 4t D’ESO (PR4) I EL PROGRAM D’AULA COMPARTICA PER A ESO (PAC)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), i als centres docents públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM), el Programa de reforç per a 4t d'ESO (PR4) i el Programa d'aula compartida per a ESO (PAC)
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/11/pdf/2016_10715.pdf

dilluns, 9 de gener de 2017

DOCV 7953 (09.01.2017): ELECCIONS PARCIALS AL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'ISEACV

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2016, del president de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), sobre eleccions parcials al Consell de Direcció de l'Institut. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/09/pdf/2016_10559.pdf

dijous, 5 de gener de 2017

DOCV 7952 (05.01.2017): ES COMPLEMENTEN ELS ANNEXOS DE LA RESOLUCIÓ DE 5 DE MAIG DE 2016 (RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS D'INCORPORACIÓ, MODIFICACIÓ I PRÓRROGA DELS CONVENIS I CONCERTS EDUCATISU. EI, EE., EP, ESO FPBÀSICA, BAT, FP DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 5 de maig de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/05/pdf/2016_10718.pdf