dilluns, 10 de desembre de 2012

DOCV 6919 (10.12.2012): CONCESSIÓ D'AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR (2012-2013)


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/10/pdf/2012_11279.pdf


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/10/pdf/2012_11282.pdf


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2012, de la Direcció Territorial d'Educació, Formació i Treball de València, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/10/pdf/2012_11283.pdf

DOCV 6918 (17.12.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES. CENTRES RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES I TUTORS I COORDINADORS


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2011-2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/07/pdf/2012_11236.pdf

dimarts, 4 de desembre de 2012

DOCV 6916 (04.12.2012): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA I PROGRAMA PROA PER AL CURS 2012-2013 (EDUC. INFANTIL 2N CICLE, EDUC. PRIMÀRIA, EDUC. SECUNDÀRIA - PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS)


RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria, així com el programa PROA, per al curs 2012-2013