dijous, 18 de setembre de 2014

DOCV 7363 (17.09.2014): AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC, EN CENTRES I UNITATS D'EDUC. ESPECIAL, I EN CENTRES CAES DE CORPORACIONS LOCALS I PRIVATS CONCERTATS. CURS 2014-2015

ORDE 75/2014, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per als centres d'educació especial, les unitats d'educació especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES), de titularitat de corporacions locals i privats concertats, per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2014-2015
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/18/pdf/2014_8489.pdf

DOCV 7362 (17.09.2014):DOCV 7362 (17.09.2014): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRO DOCENTE Y LA FASE AUTONÓMICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL XV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFIA, 2014

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se convoca la fase de centro docente y la fase autonómica de la Comunitat Valenciana del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/17/pdf/2014_8377.pdf

DOCV 7360 (15.09.2014): S'ESTABLIX EL CURRÍCULUM DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA, L'ACCÉS I S'INCORPORA L'ESPECIALITAT DE DOLÇAINA

DECRET 148/2014, de 12 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg d'especialitats la Dolçaina. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/15/pdf/2014_8367.pdf

dijous, 4 de setembre de 2014

DOCV 7353 (04.09.2014): PROGRAMA EXPERIMENTAL DE COORDINACIÓ HORÀRIA PER ALS ALUMNES QUE CURSEN SECUNDÀRIA I ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA SIMULTÀNIAMENT

ORDE 74/2014, d'1 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el Programa Experimental de Coordinació Horària, adreçat a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/04/pdf/2014_7985.pdf

dimarts, 2 de setembre de 2014

DOCV 7351 (02.09.2014): ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES EN PRÀCTIQUES, TUTORS, COORDINADORS I ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 18 d'agost de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2013-2014. 

DOCV 7351 (02.09.2014): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA (EI., EP, IES, CONSERVATORIS), 2014-2015

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/02/pdf/2014_7183.pdf


DOCV 7353 (04.09.2014):

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juliol de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/04/pdf/2014_8047.pdf

dilluns, 1 de setembre de 2014

DOCV 7350 (01.09.2014): S'ESTABLIX EL CURRÍCULUM DELS NIVELLS C1 i C2 DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (ALEMANY, ESPANYOL, FRANCÉS, ANGLÉS, VALENCIÀ)

DECRET 138/2014, de 29 d'agost, del Consell, pel qual s'establix el currículum dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, per als idiomes alemany, espanyol, francés, anglés i valencià
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/01/pdf/2014_7937.pdf