dijous, 31 de gener de 2013

DOCV 6955 (31.01.2013): PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L'ACCÉS AL RÈGIM DE CONVENIS O CONCERTS EDUCATIUS.


ORDE 7/2013, de 30 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment a seguir pels centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar l'accés al règim de convenis o concerts educatius, la seua renovació, pròrroga o modificació, i s'aproven els models de documents administratius en què s'han de formalitzar els esmentats convenis o concerts
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/31/pdf/2013_961.pdf

divendres, 25 de gener de 2013

DOCV 6951 (25.01.2013): CORRECCIÓ D'ERRADES - PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENTS ACADÈMIC D'EDUC. PRIMÀRIA

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de novembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2011-2012
www.docv.gva.es/datos/2013/01/25/pdf/2013_652.pdf

DOCV 6951 (25.01.2013): ES CONVOCA LA PROVA PER A PERSONES MAJORS DE VINT ANYS PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TITOL DE BATXILLER

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2012-2013.
www.docv.gva.es/datos/2013/01/25/pdf/2013_693.pdf

DOCV 6951 (25.01.2013): S'AUTORITZEN PROJECTES I S'APROVEN DOTACIONS A DETERMINATS CENTRES PEL PROGRAMA D'INNOVACIÓ PER A LA LLUITAT CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA (EI, EP, ES i CONSERVATORIS)

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'autoritzen els projectes i s'aproven les dotacions econòmiques als centres presentats al programa d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través de la realització d'activitats per a la promoció de la música en els col·legis d'educació infantil i primària, instituts d'educació secundària i els conservatoris elementals i professionals de música i dansa públics de la Comunitat Valenciana, segons la resolució de 26 d'octubre de 2012.
www.docv.gva.es/datos/2013/01/25/pdf/2013_517.pdf

divendres, 18 de gener de 2013

DOCV 6946 (18.01.2013): PREMIS PROFESSIONALS PER A L'ALUMNAT DE MÚSICA I DE DANSA A PARTIR DEL CURS 2011-2012

ORDE 2/2012, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen a la Comunitat Valenciana els premis professionals per a l'alumnat que ha conclòs les ensenyances professionals de Música i de Dansa a partir del curs 2011-2012
www.docv.gva.es/datos/2013/01/18/pdf/2013_462.pdf

dimecres, 16 de gener de 2013

DOCV 6944 (16.01.2013): PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVICI DE LA GENERALITAT (2013)


RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2013.

L'Annex III correspond al professorat no universitari (pags: 1420 - 1433)

dimarts, 8 de gener de 2013

DOCV 6938 (08.01.2013): RESOLUCIÓ DE LES AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC (EDUC. PRIMÀRIA, EDUC. SECUNDÀRIA, UNITATS D'EDUC. ESPECIAL), CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2012, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2012-2013

dilluns, 7 de gener de 2013

DOCV 6937 (07/01/2013): ES NOMENA COORDINADOR GENERAL DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (CURSOS 2012-2013 i 2013-2014)


RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2012 de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomena coordinador general de les proves d’accés a la universitat per als cursos 2012-2013 i 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/07/pdf/2012_11841.pdf

DOCV 6930 (26.12.2012): AJUDES PER FOMENTAR L'ACCÉS A DETERMINATS CICLES D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, FABRICACIÓ MECÀNICA I D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT, DE LES ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a fomentar l’accés de les alumnes a les ensenyances de formació professional inicial del sistema educatiu corresponent a determinats cicles de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d’Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

DOCV 6930 (26.12.2012): ES CONCEDIXEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O UNITATS ESPECÍFIQUES D'EDUC. ESPECIAL


RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2012, de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Qualitat Educativa, per la qual es concedixen les ajudes econòmiques per a activitats complementàries realitzades per centres d’educació especial o en unitats específiques d’educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

DOCV 6930 (26.12.2012): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR DE CENTRES DOCENT PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2012, del subdirector general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/26/pdf/2012_11758.pdf