divendres, 25 d’octubre de 2013

DOCV 7139 (25.10.2013): RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR, CURS 2013-2014 (ALACANT, CASTELLÓ, VALÈNCIA)

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014.

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014

DOCV 7138 (24.10.2013): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLAR DELS CENTRES SUPERIORS D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES.

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2013, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.

DOCV 7137 (23.10.2013): S'ESTABLIXEN ELS SERVICIS ESSENCIALS MÍNIMS EN OCASIÓ DE LA VAGA

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2013, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'establixen els servicis essencials mínims en ocasió de la vaga convocada en el sector de l'ensenyança en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/23/pdf/2013_10120.pdf

DOCV 7137 (23.10.2013): RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A AUTORITZAR EL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTRACTE-PROGRAMA.

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/23/pdf/2013_10101.pdf

DOCV 7136 (22.10.2013): PROGRAMA PER AL DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D’INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA (EI, EP, ES I CONSERVATORIS)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/22/pdf/2013_10058.pdf

divendres, 18 d’octubre de 2013

DOCV 7133 (17.10.2013): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris d'ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Orde 60/2013, de 12 de juny, corresponents al curs 2011-2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/17/pdf/2013_9849.pdf

DOCV 7132 (16.10.2013): ES CONVOQUEN ELS PREMIS AL MÈRIT EN L'EDUCACIÓ ALS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2013, del secretari autonòmic d'Educació i Formació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/16/pdf/2013_9904.pdf

dijous, 10 d’octubre de 2013

DOCV 7128 (10.10.2013): CONCURS DE SELECCIÓ DE CENTRES PER A LA GESTIÓ AUTÒNOMA DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/10/pdf/2013_9665.pdf

DOCV 7125 (04.10.2013): S'AUTORITZA LA POSADA EN MARXA DE CURSOS MONOGRÀFICS I L'OFERTA FORMATIVA COMPLEMENTÀRIA DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial, que s'oferiran a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2013-2014
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/04/pdf/2013_9498.pdf

DOCV 7124 (03.10.2013): ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES CORRESPONENTS A LES CONVOCATÒRIES D'OPOSICIONS ORDE 30/2013 i ORDE 31/2013 (MESTRES I PROFESSORS)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a l'ingrés i accés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional convocats per les ordes 30/2013 i 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/03/pdf/2013_9337.pdf