dijous, 5 de febrer de 2015

DOCV 7459 (05.02.2015): ES REGULA I CONVOCA EL PROGRAMA DE TALLERS D'OCUPACIÓ.

ORDE 41/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca el Programa de Tallers d'Ocupació a càrrec de l'exercici pressupostari 2015, com a iniciativa de formació dual en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/05/pdf/2015_893.pdf

DOCV 7459 (05.02.2015): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FP (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/05/pdf/2015_898.pdf

DOCV 7458 (04.02.2015): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES, ES DETERMINA EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ, PER A CURSAR EL CICLE INICIAL I CICLE FINAL DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL I FUTBOL SALA EN EL CIFP DE XEST (2014-2015)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de cicle inicial i cicle final de grau mitjà de Futbol i Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_827.pdf

DOCV 7458 (04.02.2015): CALENDARI I MATRICULACIÓ DELS CURSOS INTENSIUS D'ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU SUPERIOR DE FUTBOL I FUTBOL SALA EN EL CIFP DE XEST (2014-2015)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per als cursos intensius d'ensenyances esportives de grau superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_830.pdf

DOCV 7457 (03.02.2015): ES CONVOCA PER A LA PROVISIÓ PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, LLOCS DE DIRECTORS DE CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FP.

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/03/pdf/2015_628.pdf

DOCV 7457 (03.02.2015): ES CONVOQUE LES PROVES D'ACCÉS A LES TITULACIONS OFICIALS DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR, I A LES FORMACIÓN ESPORTIVES DE NIVELL I i DE NIVELL III

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/03/pdf/2015_819.pdf

DOCV 7456 (02.02.2015): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/02/pdf/2015_621.pdf

DOCV 7454 (30.01.2015): PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR EL RÈGIM DE CONCERT EDUCATIU, LA SEUA RENOVACIÓ, PRORROGA O MODIFICACIÓ, I S'APROVEN ELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS PER A FORMALITZAR-LOS.

ORDE 3/2015, de 28 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es modifica el procediment establit i l'annex I de l'Orde 7/2013 per la qual s'establix el procediment a seguir pels centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar l'accés al règim de convenis o concerts educatius, la seua renovació, pròrroga o modificació i s'aproven els models de documents administratius en què s'han de formalitzar els esmentats convenis o concerts.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_752.pdf

DOCV 7447 (21.01.2015): ES CONVOCA LA PROVA PER A MAJORS DE VINT ANYS PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLER (2014-2015)

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/21/pdf/2015_420.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de 20 anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_745.pdf  DOCV 7454 (30.01.2015)