divendres, 29 de juny de 2018

DOGV 8328 (29.06.2018): S'ESTABLEIX EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS ACADÈMIC 2018-2019 EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES.

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2018-2019 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/29/pdf/2018_6346.pdf

DOGV 8328 (29.06.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS.


RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.

dijous, 28 de juny de 2018

DOGV 8327 (28.06.2018): AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA A DETERMINATS CENTRES EDUCATIUS PER A IMPARTIR ELS CURSOS ADDICIONALS QUE PERMETEN L'ACCÉS ALS CARNETS PROFESSIONALS.


RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2017-2018, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen els ensenyaments de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/28/pdf/2018_6259.pdf

dimecres, 27 de juny de 2018

DOGV 8326 (27.06.2018): LLISTAT DE CENTRES QUE PODRAN REBRE UN AUXILIAR DE CONVERSACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista provisional de centres educatius que en el curs 2018-2019 podran rebre un auxiliar de conversació en llengua estrangera.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6126.pdf

DOGV 8326 (27.06.2018): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_5996.pdf

DOGV 8326 (27.06.2018): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2017-2018, per a la Comunitat Valenciana. 

DOGV 8326 (27.06.2018): CONCESSIÓ D'AJUDES A LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES D'FPA DE CENTRES DOCENTS MANTINGUTS AMB FONS PÚBLICS I LES SEUES FEDERACIONS


RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat de formació de persones adultes (FPA) realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics i les seues federacions.

DOGV 8326 (27.06.2018): CONCESSIÓ D'AJUDES A LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE CENTRES DOCENTS MANTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, I LES SEUES FEDERACIONS.

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitat de participació, associació i formació de l'alumnat realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics i les seues federacions. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6184.pdf

DOGV 8326 (27.06.2018): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL, PER AL PERSONAL FUNCIONARI, EN ELS COSSOS DOCENTS DE MESTRES, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES, QUE TINGA LA CONDICIÓ DE DE SUPRIMIT O DESPLAÇAT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres; de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari; de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes; de professors tècnics de Formació Professional; de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

DOGV 8326 (27.06.2018): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL, EN PRÀCTIQUES I INTERÍ, EN ELS COSSOS DOCENTS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2018/2019.

DOGV 8326 (27.06.2018): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL, EN PRÀCTIQUES I INTERÍ, EN EL COS DE MESTRES PER AL CURS 2018/2019

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2018/2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/27/pdf/2018_6271.pdf

dimarts, 26 de juny de 2018

DOGV 8325 826.06.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV


RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.


DOGV 8324 (25.06.2018): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE ELES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN EL CENTRES AUTORITZATS D'EI I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE 1ER. CICLE (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019. DOGV 8324 (25.06.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A L'ALUMNAT DE CENTRES D'EE. O D'UNITATS D'EE EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2018)


RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2018. 

DOGV 8324 (25.06.2018): CONCESSIÓ D'AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DE CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6147.pdf

divendres, 22 de juny de 2018

DOGV 8323 (22.06.2018): NOUS MEMBRES DELS TRIBUNALS PER AL PROCEDIMENT SELECTIU I INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN EL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que nombran a nuevos miembros de los órganos de selección que han de juzgar el procedimiento selectivo para ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros, convocado por Orden 12/2018, de 17 de abril.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/22/pdf/2018_6112.pdf

DOGV 8323 (22.06.2018). DECRET DE FOMENT D'UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE EN CENTRES DE LA GENERALITAT.

DECRETO 84/2018, de 15 de junio, del Consell, de fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de la Generalitat. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/22/pdf/2018_6099.pdfdimarts, 19 de juny de 2018

DOGV 8320 (19.06.2018): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS, PER A L'ALUMANT QUE HA CONCLÒS ELS ESTUDIS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels Premis Professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2017-2018.

dilluns, 18 de juny de 2018

DOGV 8319 (18.06.2018): PLACES A LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut per al curs 2018/2019, per a joves. 

DOGV 8319 (18.06.2018): INSTRUCCIONS I ORIENTACIONS D'ATENCIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA EN CENTRES EDUCATIUS PER A REGULAR L'ATENCIÓ SANITÀRIA A L'ALUMNAT AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICA EN HORARI ESCOLAR, L'ATENCIÓ A LA RGÈNCIA, AIXÍ COM L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS I L'EXISTÈNCIA DE FARMACIOLES EN LES CENTRES ESCOLARS.


RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l'atenció a la urgència, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars. 

divendres, 15 de juny de 2018

DOGV 8318 (15.06.2018): ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, PER A L ARALITZACIÓ DE PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITT FÍSICA I SALUT (PEAFS), INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIUS DEL CENTRE (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, del director general d'Esport, per la qual es concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5911.pdf

DOGV 8344  (23.07.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de juny de 2018, del director general d'Esport, per la qual es concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/23/pdf/2018_7150.pdf

dijous, 14 de juny de 2018

DOGV 8317 (14.06.2018): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS DE CONCERTS EDUCATIUS (EI-2n. CICLE, EP, ESO, EE, BAT, FPB, FP)


RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial Específica i Educació Especial de Suport a la Integració, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

DOGV 8316 (13.06.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT EDUCATIU, DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE FINS LUCRATIUS

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/13/pdf/2018_5689.pdf

dilluns, 11 de juny de 2018

DOGV 8314 (11.06.2018): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ORIENTACIONS PER A ACTURAR EN L'ACOLLIDA D'ALUMNAT NOUVINGUT, ESPECIALMENT EL DESPLAÇAT.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5664.pdf

DOGV 8314 (11.06.2018): ES NOMENEN ELS ÒRGANS DE SELECCIÓ QUE HAN DE JUTJAR EL PROECEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN LE COS DOCENT DE MESTRES


RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres, convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

divendres, 8 de juny de 2018

DOGV 8313 (08.06.2018): ES CONVOQUEN AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2018-2019. 

DOGV 8313 (08.06.2018): ES CONVOCA LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019.

DOGV 8313 (08.06.2018): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN CENTRES AUTORITZATS D'EI I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE 1ER. CICLES (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019. 


DOGV 8344  (23.07.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019.


dijous, 7 de juny de 2018

DOGV 8312 (07.06.2018): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PER A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (2018-2019)


RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.

DOGV 8312 (07.06.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I LA RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (2018-2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/07/pdf/2018_5513.pdf

dimarts, 5 de juny de 2018

DOGV 8310 (05.06.2018): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

dilluns, 4 de juny de 2018

DOGV 8308 (01.06.2018): ES REGULA EL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT EN ELS ENSENAYMENT ARTÍSTICS SUPERIORS D'ART DRAMÀTIC, DANSA I MÚSICA


RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se regula el procedimiento de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad en las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza y Música.

DOGV 8308 (01.06.2018): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN LES OPOSICIONS AL COS DE MESTRES I EN L'ADQUISCIÓ DE NOVES ESPECIALITATS


RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas para participar en los procedimientos selectivos para ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros convocados por Orden 12/2018, de 17 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/01/pdf/2018_5368.pdf

DOGV 8313 (08.06.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocats per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5588.pdf


DOGV 8326 (27.06.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres.

DOGV 8308 (01.06.2018): ES CONVOQUEN LES PERSONES ASPIRANTS NO EXEMPTES A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, DINS DE L'ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL.

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas de la realización de las pruebas para la obtención del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià y se nombra el tribunal que ha de evaluarlas, en el marco del procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros convocado por Orden 12/2018, de 17 de abril.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/01/pdf/2018_5366.pdf
DOGV 8308 (01.06.2018): ES FIXA EL NOMBRE MÀXIM D'ALUMNAT PER UNITAT EN L'ESCOLARITZACIÓ DES DEL NIVELL D'EI (3 ANYS), PER AL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DURANT EL CURS 2018-2019, EN DETERMINADES LOCALITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

ORDEN 22/2018, de 30 de maig, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se fija el número máximo de alumnos por unidad en la escolarización del alumnado de Educación Infantil (3 años), para el procedimiento de admisión durante el curso 2018-2019, en determinadas localidades de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/01/pdf/2018_5404.pdf