dimecres, 25 de setembre de 2013

DOCV 7118 (25.09.2013): ES REGULA L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

ORDE 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/25/pdf/2013_9190.pdf

DOCV 7117 (24.09.2013): ES REGULEN DETERMINATS ASPECTES DE L'ORDENACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

ORDE 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

dilluns, 23 de setembre de 2013

DOCV 7116 (23.09.2013): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN GRÀFICA PUBLICITÀRIA

DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/23/pdf/2013_9162.pdf

DOCV 7116 (23.09.2013): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN IL·LUSTRACIÓ

DECRET 127/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració, que pertanyen a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/23/pdf/2013_9160.pdf

DOCV 7116 (23.09.2013): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN FOTOGRAFIA

DECRET 126/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/23/pdf/2013_9158.pdf

dilluns, 16 de setembre de 2013

DOCV 7111 (16.09.2013): ES REGULEN LES AVALUACIONS DE DIAGNÒSTIC EN ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS

DECRET 121/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les avaluacions de diagnòstic en els centres educatius sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/16/pdf/2013_8914.pdf

dijous, 12 de setembre de 2013

DOCV 7109 (12.09.2013): NOMENAMEN DE FUNCIONARIS EN PRÁCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS (PROCEDIMENT SELECTIU ORDE 31/2013, DE 26 D'ABRIL)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

DOCV 7109 (12.09.2013): NOMENAMEN DE FUNCIONARIS EN PRÁCTIQUES DEL COS DE MESTRES (PROCEDIMENT SELECTIU ORDE 30/2013, DE 26 D'ABRIL)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/12/pdf/2013_8760.pdf

dimecres, 11 de setembre de 2013

DOCV 7108 (11.09.2013): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVICIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS AUTORITZATS (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2013, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, i l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria, durant el curs 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/11/pdf/2013_8755.pdf

divendres, 6 de setembre de 2013

DOCV 7105 (06.09.2013): S'ESTABLIXEN ELS PREUS MÀXIMS QUE HAN DE PAGAR ELS ALUMNES PELS PRODUCTES LACTIS

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2013, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/06/pdf/2013_8666.pdf


DOCV 7223 (27.02.2014):
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2013, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2013-2014
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/27/pdf/2014_1705.pdf

dimarts, 3 de setembre de 2013

DOCV 7101 (02.09.2013): S'EXTABLIX EL PLA ANUAL DEL FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2013-2014