divendres, 29 de novembre de 2013

DOCV 7161 (27.11.2013): CONCESSIÓ D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014. 

dijous, 14 de novembre de 2013

DOCV 7152 (14.11.2013): PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLERS

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/14/pdf/2013_10830.pdf

DOCV 7152 (14.11.2013). PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES EN EL COS DE MESTRES (EI., EP., EDU. ESP., 1ER.CICLE ESO., DPT. ORIENTACIÓ i EPA)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, educació especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/14/pdf/2013_10792.pdf

dimecres, 13 de novembre de 2013

DOCV 7151 (13.11.2013): CERTIFICATS I DIPLOMES QUE ACREDITEN LA COMPETÈNCIA EN LLENGÜES ESTRANGERES

ORDE 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/13/pdf/2013_10793.pdf

DOCV 7144 (04.11.2013): ES CONCEDIXEN AJUDES ECONÓMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER A L'ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CETNRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS D'EDUC. ESP.

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10417.pdf

DOCV 7144 (04.11.2013): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10468.pdf