divendres, 28 d’abril de 2017

DOCV 8029 (28.04.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANECES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/28/pdf/2017_3514.pdf


DOCV 8034 (08.05.2017)


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'abril de 2017, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.

DOCV 8029 (28.04.2017): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTOS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2017, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/28/pdf/2017_3542.pdf

dimecres, 26 d’abril de 2017

DOCV 8027 (26.04.2017): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2017-2018.

dilluns, 24 d’abril de 2017

DOCV 8025 (24.04.2017): ES CONVOQUEN BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ÈLIT PER A L'ANY 2017

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/24/pdf/2017_3429.pdf

DOCV 8024 (21.04.2017): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018), ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A REALITZAR-LES I S'ESTABLEIX EL CALENDARI EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT.

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2017-2018, es dicten instruccions per a realitzar-les i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/21/pdf/2017_3296.pdf

DOCV 8023 (20.04.2017): S'ADSCRIUEN LES ENTITATS I ENS LOCALS QUE IMPARTEIXEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3328.pdf

DOCV 8023 (20.04.2017): S'ADSCRIUEN LES ENTITATS I ENS LOCALS NO SUBVENCIONATS QUE IMPARTEIXEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals no subvencionats que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3330.pdf

DOCV 8023 (20.04.2017): ES MODIFICA L'ADSCRIPCIÓ, A EFECTES D'ESCOLARITZACIÓ DE L'ALUMNAT, DE CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS D'EP A INSTITUTS I SECCIÓNS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/20/pdf/2017_3294.pdf

DOCV 8023 (20.04.2017): S'ADAPTEN ELS ANNEXOS DE L'ORDRE 18/2016 D'1 DE JUNY, QUE REGULA L'ACCÉS, L'ADMISSIÓ I MATRÍCULA A ENSENYAMENTS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIRO DE FP.

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

dimarts, 11 d’abril de 2017

DOCV 8019 (11.04.2017): S'ESTABLEIX I S'AUTORITZA EL PLA D'ESTUDIS CONDUENT A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL SUPERIOR DE DISSENY EN L'ESPECIALITAT DE DISSENY DE MODA DE L'ESADALACANT

ORDRE 14/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i s'autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol Superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Moda de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant.

DOCV 8019 (11.04.2017): S'EXTABLEIXEN I S'AUTORITZEN ELS PLANS D'ESTUDIS DELS TÍTOLS SUPERIORS DE DISSENY EN L'ESPECIALITAT DE DISSENY DE PRODUCTE, ITINERARI JOIERIA I OBJECTE, I EL TÍTOL SUPERIOR EN L'ESPECIALITAT DE DISSENY GRÀFIC, ITINERARI FOTOGRAFIA I CREACIÓ AUDIOVISUAL DE L'EASD-VALÈNCIA.

ORDRE 13/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen i autoritzen els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Producte, itinerari Joieria i Objecte i el títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Fotografia i Creació Audiovisual de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_2971.pdf


DOCV 8068 (22.06.2017)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 13/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen i s'autoritzen els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny de Producte, itinerari Joieria i Objecte, i el títol superior de Disseny en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Fotografia i Creació Audiovisual.

DOCV 8019 (11.04.2017): S'ESTABLEIX I S'AUTORITZA EL PLA D'ESTUDIS DEL TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA EN L'ESPECIALITAT D'INTPERPRETACIÓ, ITINERARI CLAVECÍ, DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA SALVADOR SEGUÍ (CASTELLÓ DE LA PLANA)

ORDRE 12/2017, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol superior de Música en l'especialitat d'Interpretació, itinerari Clavecí, del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí, de Castelló de la Plana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_2966.pdf

DOCV 8019 (11.04.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRES AL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ORDRE 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3090.pdf

DOCV 8019 (11.04.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS I PROCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN EL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP.

ORDRE 15/2017, de 7 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional.

dijous, 6 d’abril de 2017

DOCV 8016 (06.04.2017): PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT, 2017

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2861.pdf

DOCV 8016 (06.04.2017): ES REGULA EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM), I S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT DE DOTACIÓ DE PROFESSORAT ADDICIONAL PER A LA SEUA APLICACIÓ ALS CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració del Pla d'actuació per a la millora (PAM) i s'estableix el procediment de dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2958.pdfDOCV 8036 (10.05.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració del Pla d'actuació per a la millora (PAM) i s'estableix el procediment de dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018DOCV 8028 (27.04.2017) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració del Pla d'actuació per a la millora (PAM) i s'estableix el procediment de dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/27/pdf/2017_3485.pdf

DOCV 8016 (06.04.2017): ES CONVOQUEN ELS PREMIS DEL CONCURS ESCOLAR 2016-2017 CONSUMÓPOLIS 12: INTERNET: EN FAS UN ÚS RESPONSABLE?

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2016-2017 Consumópolis 12: internet: en fas un ús responsable? 

dimecres, 5 d’abril de 2017

DOCV 8015 (05.04.2017): CALENDARI I PROCEDIMENT D'AMISSIÓ I MATRÍCULA DE L'ALUMNAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR (CENTRES PÚBLICS I PRIVATS, AMB CICLES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS), DE PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (FINANÇATS AMB FONS PÚBLICS), I DE CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (IES, CIPFP), DIRIGITS A BENEFICIARIS DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/05/pdf/2017_2837.pdf

DOCV 8015 (05.04.2017): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE LA PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE MARES I PARES DE L'ALUMANT, REALITZADES PER LES ASSOCIACIÓNS DE MARES I PARES D'ALUMNES DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/05/pdf/2017_2804.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE LA PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ D'ALUMNAT REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PUBLICS I LES SEUES FEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2807.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR, TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNER

DECRET 43/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2685.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MTIJÀ, TÍTOL DE TÈCNIC/A EN MANTENIMENT DE MATERIAL RODANT FERROVIARI

DECRET 42/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Manteniment de Material Rodant Ferroviari.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2684.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR, TÈCNIC/A SUPERIOR EN CARATERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL

DECRET 41/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic/a superior en caracterització i maquillatge professional.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2683.pdf


DOCV 8148 (13.10.2017)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 41/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic/a superior en caracterització i maquillatge professional. 

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ, TÈCNIC/A EN FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS

DECRET 40/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2681.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ, TÈCNIC/A EN IMPRESSIÓ GRÀFICA

DECRET 36/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Impressió Gràfica 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2678.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, TÈCNIC/A EN APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

DECRET 35/2017 de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Aprofitament i Conservació del Medi Natural.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2760.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR, TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL

DECRET 34/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2677.pdf

DOCV 8014 (04.04.2017): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ, TÈCNIC/A EN OPERACIONS DE LABORATORI

DECRET 33/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Operacions de Laboratori.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2676.pdf