dijous, 6 d’agost de 2020

DOGV 8875 (06.08.2020): ES DICTEN INTRUCCIONS PER A L‘ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES INFANTILS DE PRIMER CICLE DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2020-2021. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/06/pdf/2020_6465.pdf


dimecres, 5 d’agost de 2020

DOGV 8874 (05.08.2020): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS DE SOL·LICITUD D’ACCÉS AL RÈGIM DE CONCERTS, MODIFICACIÓ I/O PRÒRROGA DELS CONCERTS EDUCATIUS DURANT EL MES DE GENER DE 2020.

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de sol·licitud d'accés al règim de concerts, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2020.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/05/pdf/2020_6476.pdf

dimarts, 4 d’agost de 2020

DOGV 8873 (04.08.2020): ES REGULEN ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL I DE PROVISIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA EN RÈGIM D’INTERINITAT

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/04/pdf/2020_6436.pdf


DOGV 8873 (04.08.2020): ES DICTEN INSTRUCCION PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020,del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/04/pdf/2020_6389.pdf


DOGV 8873 (04.08.2020): ES REGULA AMB CARÀCTER EXPERIMENTAL, L’ORGANITZACIÓ DELS CENTRES ESPECÍFICS D’EDUCACIÓ ESPECIAL COM A CENTRES DE RECURSOS

RESOLUCIÓ de 31 juliol de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es regula, amb caràcter experimental, l'organització dels centres específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat com a centres de recursos. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/04/pdf/2020_6396.pdf


DOGV 8872 (03.08.2020): INSTRUCCIONS DE L’ORDENACIÓ ACADÈMICA I L’ORGANITZACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/03/pdf/2020_6343.pdf


DOGV 8872 (03.08.2020): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIA I HOSPITALÀRIA

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/03/pdf/2020_6311.pdf


DOGV 8872 (03.08.2020): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES ESPECÍFICS D’EDUCACIÓ ESPECIAL (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/03/pdf/2020_6307.pdf


DOGV 8872 (03.08.2020): ES CONVOQUEN ELS XXXIX JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EDAT ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/03/pdf/2020_6288.pdf

DOGV 8872 (03.08.2020): NOMENAMENT NOVA DIRECTORA DE L’ISEACV

DECRET 97/2020, de 31 de juliol, del Consell, de nomenament d'Inmaculada Sánchez Velasco com a directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV). 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/03/pdf/2020_6360.pdf

divendres, 31 de juliol de 2020

DOGV 8871 (31.07.2020): ES REGULA LA FORMACIÓ EN CENTRES, ES CONVOCA LA SOL·LICITUD DE LES DIFERENTS MODALITATS, I S’ESTABLEIX LA DOTACIÓ ECONÒMICA (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d'Activitats Formatives de Centre, es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2020-2021

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6258.pdf


DOGV 8871 (31.07.2020): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT DELS CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6245.pdf


DOGV 8871 (31.07.2020): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6243.pdf


DOGV 8871 (31.07.2020): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6241.pdf


DOGV 8871 (31.07.2020): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES UNITATS ESPECÍFIQUES UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2N. CICLE EI., EP I ESO). CURS 2020-2021

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6308.pdf


dijous, 30 de juliol de 2020

DOGV 8870 (30.07.2020): S’APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTIXEN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6219.pdf


DOGV 8870 (30.07.2020): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ del 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6213.pdf

DOGV 8870 (30.07.2020): ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions per al desenvolupament dels Programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6179.pdf


DOGV 8869 (29.07.2020): ES DICTEN INTRUCCIONS EN MATÈRIA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/29/pdf/2020_6181.pdf


DOGV 8869 (29.07.2020): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS AUTORITZATS (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/29/pdf/2020_6143.pdf

DOGV 8872 (03.08.2020)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/03/pdf/2020_6380.pdf

DOGV 8869 (29.07.2020): S’AUTORITZA LA CONTINUÏTAT I ES REGULA EL FUNCIONAMENT DE LA UNITAT EDUCATIVA TERAPÈUTICA/HOSPITAL DE DIA INFANTIL I ADOLESCENT, UBICADA EN EL CENTRE ESPECÍFIC PÚBLIC D’EDUCACIÓ ESPECIAL CASTELL VELL DE CASTELLÓ DE LA PLANA

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza la continuïtat i es regula el funcionament de la unitat educativa terapèutica/hospital de dia infantil i adolescent, ubicada en el centre específic públic d'educació especial Castell Vell de Castelló de la Plana, per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/29/pdf/2020_6178.pdf


DOGV 8869 (29.07.2020): ES REGULA EL FUNCIONAMENT, AMB CARÀCTER EXPERIMENTAL, D’UNITATS EDUCATIVES TERAPÈUTIQUES EN LES PROVÍNCIES D’ALACANT I VALÈNCIA PER A LA RESPOSTA INTEGRAL A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DERIVADES DE TRASTORNS GREUS DE SALUT MENTAL (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d'unitats educatives terapèutiques en les províncies d'Alacant i València per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/29/pdf/2020_6175.pdf


dimarts, 28 de juliol de 2020

DOGV 8868 (28.07.2020): ES RESOL PARCIALMENT LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/28/pdf/2020_6118.pdf


divendres, 24 de juliol de 2020

DOGV 8865 (24.07.2020): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL I INTERÍ, EN EL COS DE MESTRES (CURS 2020/2021)

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la directora general de Personal Docente, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional e interino, en el cuerpo de maestros para el curso 2020/2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6032.pdf


DOGV 8865 (24.07.2020): S’AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L’ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES AUTORITZATS D’EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE PRIMER CICLE (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, del director general de Centros Docentes, por la cual se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunidad Valenciana para el curso escolar 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_5987.pdf