dimarts, 19 de juny de 2018

DOGV 8320 (19.06.2018): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS, PER A L'ALUMANT QUE HA CONCLÒS ELS ESTUDIS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels Premis Professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2017-2018.

dilluns, 18 de juny de 2018

DOGV 8319 (18.06.2018): PLACES A LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut per al curs 2018/2019, per a joves. 

DOGV 8319 (18.06.2018): INSTRUCCIONS I ORIENTACIONS D'ATENCIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA EN CENTRES EDUCATIUS PER A REGULAR L'ATENCIÓ SANITÀRIA A L'ALUMNAT AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICA EN HORARI ESCOLAR, L'ATENCIÓ A LA RGÈNCIA, AIXÍ COM L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS I L'EXISTÈNCIA DE FARMACIOLES EN LES CENTRES ESCOLARS.


RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l'atenció a la urgència, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars. 

divendres, 15 de juny de 2018

DOGV 8318 (15.06.2018): ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS I ASSIGANCIONS ECONÒMIQUES A CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, PER A L ARALITZACIÓ DE PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITT FÍSICA I SALUT (PEAFS), INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIUS DEL CENTRE (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, del director general d'Esport, per la qual es concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2017-2018.

dijous, 14 de juny de 2018

DOGV 8317 (14.06.2018): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS DE CONCERTS EDUCATIUS (EI-2n. CICLE, EP, ESO, EE, BAT, FPB, FP)


RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial Específica i Educació Especial de Suport a la Integració, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

DOGV 8316 (13.06.2017): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT EDUCATIU, DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE FINS LUCRATIUS

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/13/pdf/2018_5689.pdf

dilluns, 11 de juny de 2018

DOGV 8314 (11.06.2018): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ORIENTACIONS PER A ACTURAR EN L'ACOLLIDA D'ALUMNAT NOUVINGUT, ESPECIALMENT EL DESPLAÇAT.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5664.pdf

DOGV 8314 (11.06.2018): ES NOMENEN ELS ÒRGANS DE SELECCIÓ QUE HAN DE JUTJAR EL PROECEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN LE COS DOCENT DE MESTRES


RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres, convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dijous, 7 de juny de 2018

DOGV 8312 (07.06.2018): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PER A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (2018-2019)


RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.

DOGV 8312 (07.06.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I LA RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (2018-2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/07/pdf/2018_5513.pdf

dimarts, 5 de juny de 2018

DOGV 8310 (05.06.2018): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

dilluns, 4 de juny de 2018

DOGV 8308 (01.06.2018): ES REGULA EL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT EN ELS ENSENAYMENT ARTÍSTICS SUPERIORS D'ART DRAMÀTIC, DANSA I MÚSICA


RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se regula el procedimiento de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad en las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza y Música.