divendres, 23 d’agost de 2013

DOCV 7091 (19.08.2013): ES CONVOQUEN BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS D'IDIOMES DURANT L'ANY 2013 PER A JÓVENS RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDE 14/2013, de 2 d'agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d'idiomes durant l'any 2013 per a jóvens residents a la Comunitat Valenciana

DOCV 7089 (14.08.2013): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA RELACIÓ NOMINAL DEL PERSONAL DOCENT D'ESCOLES I CENTRES D'EDUC. INFANTIL DE 1ER. CICLE, BENEFICIARIS DE L'AJUDA ECONÒMICA

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de la relació nominal del personal docent als centres beneficiaris de l'ajuda econòmica per a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs 2013-2014.

DOCV 7086 (09.08.2013): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN EL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2013, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, per a l'adquisició de noves especialitats.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/09/pdf/2013_7953.pdf

DOCV 7086 (09.08.2013): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN EL COS DE PROFESSORS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària, en el procediment selectiu convocat per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, per a l'adquisició de noves especialitats

DOCV 7085 (08.08.2013): ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES, I ELS TUTORS I COORDINADORS AMB ALUMNAT ASSIGNAT (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2012-2013. 

DOCV 7085 (08.08.2013): PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADORES RECONEGUDES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2013-2014.

DOCV 7084 (07.08.2013): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DELS PREMIS AL MÈRIT EN L'EDUCACIÓ ALS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

ORDE 82/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

DOCV 7083 (06.08.2013): S'APROVA LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

DOCV 7082 (05.08.2013): RENOVACIÓ, INCORPORACIÓ I MODIFICACIÓ DELS CONVENIS I CONCERTS EDUCATIUS

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació, incorporació i modificació dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.

DOCV 7082 (05.08.2013): ES RESOL LA CONVOCATÓRIA PER A AUTORITZAR EL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTRACTE-PROGRAMA, EN EL QUE S'INCLOU PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

divendres, 2 d’agost de 2013

DOCV 7081 (02.08.2013): S'ADSCRIUEN ELS CENTRES I ENTITATS QUE IMPARTIXEN PQPI ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D'EDUC. SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els centres i entitats que impartixen Programes de Qualificació Professional Inicial als corresponents instituts d'Educació Secundària.