divendres, 27 de desembre de 2013

DOCV 7181 (27.12.2013): S'ANUL·LA L'ARTICLE 3.5 DE L'ORDE 19/2011, DE 5 D'ABRIL, PER LA QUAL S'EXTABLIX LA XARXA DE CENTRES DOCENTS PLURILINGÜES

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica la part dispositiva de la sentència número 137/2013, de 22 de març, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'anul·la l'article 3.5 de l'Orde 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12238.pdf

DOCV 7181 (27.12.2013): S'APROVA LA REALITZACIÓ DE L'AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC EN ELS NIVELLS D'ENSENYANÇA OBLIGATÒRIA (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació de diagnòstic en els nivells d'ensenyança obligatòria, durant el curs 2013-2014, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomena els membres de la Comissió de Seguiment i Control i es donen instruccions per a l'elaboració de la prova.

DOCV 7180 (26-12-2013): S'APROVEN LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES DELS EXÀMENS TEORICOPRÀCTICS PER A L'EXPEDICIÓ DELS CARNETS PROFESSIONALS

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2013 de la Direcció General d'Indústria, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics als quals es referix el capítol V de l'Orde de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, en què es regula el procediment d'expedició dels carnets professionals i de les certificacions acreditatives de la superació d'estes proves, i s'establixen els terminis de presentació de sol·licituds per a l'admissió a les esmentades proves durant l'any 2014.

dimarts, 10 de desembre de 2013

DOCV 7169 (19.12:2013): ACORD SOBRE CONDICIONS DE TREBALL I RETRIBUCIONS

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/10/pdf/2013_11766.pdf

DOCV 7168 (09.12.2013): ADEQUACIÓ NORMATIVA DE LA REALITZACIÓ DE PROVES EXTRAORDINÀRIES D'AVALUACIÓ I SESSIONS D'AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

DECRET 183/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinària
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/09/pdf/2013_11702.pdf